Category: Catholic News

Catholic News
433056532_958468202506934_1895666591390281879_n
พระสันตะปาปาอวยพรโรมและโลก

เช้าวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ณ ลานห้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงวาติกัน  ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีกว่า 30,000 คน   หลังจากพิธีมิสซา พระองค์เสด็จยังระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อทรงประทานพร “อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ” แด่โรมและโลก  ซึ่งการประทานพรนี้จะกระทำปีละ 2 ครั้ง คือวันปัสกาและวันคริสต์มาส  พร้อมทั้งทรงเรียกร้องให้มีสันติภาพในโลกที่กำลังทำสงคราม  ทรงขอให้ทุกคนปกป้องชีวิตผู้บริสุทิ์  ไม่ว่าจะเป็นจากการทำแท้ง  ความอดอยาก หรือการค้ามนุษย์  ทรงขอให้ทุกคนอย่าสิ้นหวังกับสันติภาพ ด้วยความเชื่อมั่นในองค์รพะเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ #PopeReport

Catholic News
Quaresima-2024
พระสันตะปาปาประกาศสารมหาพรตปี 2024

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024  ในงานแถลงข่าวของสันตะสำนักวาติกัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสารของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสในเทศกาลมหาพรตปี 2024  ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024  ตรงกับวันพุธรับเถ้า ในหัวข้อ: “พระเจ้านำเราไปสู่อิสรภาพผ่านทะเลทราย” ข้อความจากหนังสืออพยพ “เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์พ้นจากสภาพการเป็นทาส” (อพย 20:2)  นำไปสู่การไตร่ตรองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเรื่องเสรีภาพและการวิธีการสอนของพระเจ้า พระองค์ทรงอบรมประชากรของพระองค์ในอดีตเช่นเดียวกับปัจจุบัน “เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณที่ทำให้ทะเลทรายกลายเป็นสถานที่แห่งความรักอีกครั้งหนึ่ง” ดังที่ประกาศกโฮเชยาได้กล่าวไว้ (เทียบ ฮชย 2:16-17)  พระเจ้าทรงอบรมประชากรของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะหลุดพ้นออกจากการเป็นทาส  ผ่านจากความตายสู่ชีวิต    พระองค์ทรงดึงเรากลับมาหาพระองค์ดังเช่นเจ้าบ่าว และกระซิบถ้อยคำหวานหูในใจของเรา อ้างอิงจาก https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/quaresima-2024/

Catholic News
Giornata-pace-2024
สารวันสันติภาพสากล ครั้งที่ 57 ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ

กรุงโรม (อิตาลี) วันที่ 1 มกราคม 2024  การเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลครั้งที่ 57    เริ่มในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ในปี ค.ศ.1968  โดยพระองค์ท่านเชิญชวนให้ทุกคนภาวนาวิงวอนเพื่อขอพระคุณประการนี้  พร้อมทั้งส่งเสริมเส้นทางที่มุ่งสู่สันติภาพสำหรับมวลมนุษยชาติ ในปีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ”  พระองค์ท่านทรงชื่นชมในความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขณะเดียวกันยังทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายที่อาจถูกนำมาในบ้านที่เราอาศัยร่วมกัน สิ่งที่กล่าวถึงคือ “โอกาสที่น่าตื่นตาและความเสี่ยงที่อาจนำปสู่สิ่งร้ายแรง โดยมีนัยสำคัญต่อการแสวงหาความยุติธรรมและความสามัคคีในระหว่างประชากร”   พระองค์ยังทรงชี้ให้เห็นถึง “ศักดิ์ศรีภายในของทุกคนและความเป็นพี่น้องที่ผูกมัดเราเข้าด้วยกันในฐานะสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน”  ซึ่ง “การพัฒนาทางเทคโนโลยี บางครั้งอาจไม่ได้นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์เสมอไป  และในทางกลับกัน ความไม่เท่าเทียมและความขัดแย้งที่ส่งผลร้าย ย่อมไม่สามารถถือเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงได้” ข้อมูลอ้างอิงจาก  https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/giornata-mondiale-della-pace-2024/

Catholic News
01
พิธีรับวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวัดประจำตำแหน่งตามธรรมเนียมพระคาร์ดินัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2023 พระคาร์ดินัล อังเกล แฟร์นันเดช อาร์ติเม  อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีรับวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวัดประจำตำแหน่งตามธรรมเนียมพระคาร์ดินัล  ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบหมายให้ในระหว่างการประชุมวันที่ 30 กันยายน 2023 ที่ผ่านมา วิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ (Santa Maria Ausiliatrice)   ถือกำเนิดขึ้นตามความประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่ 11   หลังจากที่พระองค์ทรงอนุมัติให้คณะซาเลเซียนเปิดโรงเรียนอาชีวะที่ถนนตุสโคลานาในกรุงโรม  ทรงปรารถนาให้มีวิหารที่นั่นตั้งแต่แรกเริ่มและได้ทรงมอบถวายวัดนั้นให้กับ “แม่พระของคุณพ่อบอสโก” (Madonna di Don Bosco)  จึงได้มีการสถาปนาในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.1929 ทันทีหลังจากการแต่งตั้งคุณพ่อบอสโกเป็นบุญราศี  และศิลาฤกษ์ของวิหารนี้ได้วางไว้ใกล้กับสถาบัน “ปิโอที่ 11” วิหารแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Nicola Mosso และ Giulio Valotti, SDB ระหว่างปี 1931 ถึง 1936 และได้รับการถวายในเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 1936 โดยพระคาร์ดินัล Francesco Marchetti Selvaggiani […]

Catholic News
101047486-12000345-77ec-4188-ba3f-616647151f01
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปิดการประชุมซีนอด

วันที่ 4 ตุลาคม 2023  ฉลองนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซ๊ซี  ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 16 แห่งพระสังฆราช (ซีนอด)  ณ ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนทุกคนให้เผชิญกับความท้าทายและปัญหาในปัจจุบัน ไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณที่แตกแยกและขัดแย้ง แต่โดยการเพ่งสายตาไปยังองค์พระเจ้า  เพื่อเป็นพระศาสนจักรที่รับฟังและสนทนาโดยไม่แตกแยก  พระองค์ทรงเตือนผู้ที่เข้าร่วมทุกคนว่า  “ตัวเอกสำคัญในสมัชชาครั้งนี้คือองค์พระจิตเจ้า  ซึ่งพระองค์เรียกร้องให้เราได้แสดงตนอย่างอิสระ  ขณะเดียวกันด้วยความเคารพในการฟังทุกคน  อย่าปล่อยคำพูดที่ไร้สาระ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่พบบ่อยในพระศาสนจักร”  และทรงขอให้เราได้เลียนแบบอย่างนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี เพื่อเข้าถึงทุกคนด้วยการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร อ้างอิงจาก  https://www.vaticannews.va

Catholic News
180119-055-755x491
หัวข้อวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58

กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ในวันที่ 29 กันยายน 2023  ในวันฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล หัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเลือกไว้สำหรับวันสื่อสารมวลชนสากล ครั้งที่ 58 (GMCS)  ซึ่งจะเฉลิมฉลองในเดือนพฤษภาคม 2024 คือ “ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณแห่งหัวใจ” : เพื่อการสื่อสารของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหัวข้อของวันสันติภาพสากลปี 2024 ที่ว่า “ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ” อีกด้วย   ในการนำเสนอหัวข้อดังกล่าว ได้มีการเน้นย้ำถึงแง่มุมต่าง ๆ ของศักดิ์ศรีของบุคคลและการดูแลเอาใจใส่ต่อภราดรภาพอย่างมีประสิทธิผลสำหรับครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพในโลก ในทิศทางนี้  บทสรุปของบันทึกจากสำนักพิมพ์วาติกัน  จะมีการเผยแพร่สารสำหรับวันสื่อสารมวลชนสากล ครั้งที่ 58  ในวันที่ 24 มกราคม 2024 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญ ฟรานซิส แห่ง ซาลส์ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของนักข่าวและนักสื่อสาร: “จำเป็นที่การสื่อสารจะต้องมุ่งเน้นไปที่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของมนุษย์”   อ้างอิงจาก  https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/tema-gmcs-2024-intelligenza-artificiale-e-sapienza-del-cuore/

Catholic News
311776240_5421247911322360_5878709185297102836_n
การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย(FABC)

การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง #FABC General Conference 2022 Thailand ในระหว่างวันที่ 12 -30 ตุลาคม 2022  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) ซึ่งจะร่วมประชุมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่านจะเป็นสถานที่จัดงานและที่พักของตัวผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล บิชอป และตัวแทนฆราวาสจากประเทศสมาชิกทั้ง 29 ประเทศทั่วทวีปเอเซีย พิธีเปิดการประชุมได้จัดขึ้นที่สักการสถานบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการฉลองพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก เพื่อวอนขอพระนางเพื่อสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอธิษฐานภาวนาในทุกเขตวัดในเอเชียเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การประชุมสามัญครั้งนี้จะร่วมฉลองครบรอบห้าทศวรรษ นับตั้งแต่บรรดาบิชอปเอเชียได้มาร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรกในปี 1970 เพื่อก่อตั้งสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายของพระศาสนจักรในเอเชียเมื่อ 50 ปีที่แล้ว สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 12 ตุลาคม ทำพิธีเปิดโดยพระคาร์ดินัล ชาร์ลส์ โบ ประธานสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย โดยตั้งแต่วันที่ 12 […]

Catholic News
pray
พระศาสนจักรทนทุกข์และภาวนาเพื่อชาวยูเครน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงทราบดีว่าการเจรจาทางการเมืองไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนจิตใจ  พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำได้ ในการประทานโอวาท พระองค์ท่านทรงวิงวอนพระนางมารีย์ราชินีแห่งสันติภาพ โปรดรักษาโลกให้พ้นจากสงครามอันบ้าคลั่ง และทรงเชิญชวนไปยังคริสตชนและศาสนิกชนต่างความเชื่อทั้งหลาย ขอให้ทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการภาวนาเพื่อสันติภาพ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2022  ซึ่งเป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต   ทรงขอให้เป็นวันภาวนาพลีกรรม ถือศีลอดอาหารเป็นพิเศษ เพื่อสันติภาพและยุติการทำสงครามในยูเครน

Catholic News
image
“…อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านความดี”

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเทศกาลมหาพรต “…อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านความดี” มหาพรตเป็น “ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูชีวิตทั้งแบบส่วนตัวและหมู่คณะ ซึ่งนำเรามุ่งไปสู่ปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้ง”  บ่อยครั้งในชีวิตของเราเกิดความโลภ ความจองหอง ความอยากที่จะมี ครอบครอง และสะสมจนเกินพอดี  เทศกาลมหาพรตเชิญชวนให้เรากลับใจใหม่ เปลี่ยนความคิด เพี่อให้ชีวิตพบความจริงและความงดงาม  ไม่ได้ “มี” มากกว่าที่จะ “ให้”  ไม่คิดแต่จะ “สะสม”  แต่หว่านความดีและการแบ่งปัน  นี่คือสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำในสารสำหรับเทศกาลมหาพรต 2022  โดยระลึกว่า เวลานี้  “…เป็นการดีที่จะทำการหว่านพืชผล โดยคำนึงถึงการเก็บเกี่ยว”

Catholic News
01
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมที่ประชุมสมัชชาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์