Author: support

Fma World
424907292_931637552295334_8986377867409343721_n
การประชุมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการที่วิทยาลัยเอาซีลีอุม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024  วิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม จัดการประชุมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการปี 2024  ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการและการอพยพ”  ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในกรุงโรม    โอกาสนี้ ทางวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนักวิจัยของ Dicastery for Promoting Integral Human Development  ผู้อำนวยการของ Caritas Rome  ศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา นักข่าวและนักเขียนจาก University of Naples “Parthenope” และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการย้ายถิ่นฐาน และผู้อพยพจากศูนย์ Astalli  

Fma World
Destinazioni-missionarie-2024
ส่งธรรมทูต ธมอ ชุดใหม่ …ประกาศสันติภาพและความหวัง

(กรุงโรม ประเทศอิตาลี)  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024  ระหว่างโอวาทค่ำที่บ้านศูนย์กลางของคณะ มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงรายนามประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของซิสเตอร์ธรรมทูตใหม่จำนวน  9 คน ซึ่งมาจาก 5 แขวง ใน 2 ทวีป  ดังนี้ Goyary Hathorky (ING) จากอินเดีย เดินทางไปที่ประเทศแอฟริกา เอธิโอเปีย-ซูดาน Goyary Hathorky (ING ) จากอินเดีย เดินทางไปที่ประเทศอูรุกวัย Katapala Kimono Hortense (AFC) จากแอฟริกากลาง เดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ Kharkongor Ibansara (INS) จากอินเดีย เดินทางไปที่กึ่งแขวง “มารดาพระศาสนจักร” (RMC) Lyngkhoi Idearland (INS) จากอินเดีย เดินทางไปที่กึ่งแขวง “มารดาพระศาสนจักร” (RMC) Ngalula Ciama Clotilde (AFC) จากแอฟริกากลาง […]

Catholic News
Quaresima-2024
พระสันตะปาปาประกาศสารมหาพรตปี 2024

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024  ในงานแถลงข่าวของสันตะสำนักวาติกัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสารของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสในเทศกาลมหาพรตปี 2024  ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024  ตรงกับวันพุธรับเถ้า ในหัวข้อ: “พระเจ้านำเราไปสู่อิสรภาพผ่านทะเลทราย” ข้อความจากหนังสืออพยพ “เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์พ้นจากสภาพการเป็นทาส” (อพย 20:2)  นำไปสู่การไตร่ตรองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเรื่องเสรีภาพและการวิธีการสอนของพระเจ้า พระองค์ทรงอบรมประชากรของพระองค์ในอดีตเช่นเดียวกับปัจจุบัน “เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณที่ทำให้ทะเลทรายกลายเป็นสถานที่แห่งความรักอีกครั้งหนึ่ง” ดังที่ประกาศกโฮเชยาได้กล่าวไว้ (เทียบ ฮชย 2:16-17)  พระเจ้าทรงอบรมประชากรของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะหลุดพ้นออกจากการเป็นทาส  ผ่านจากความตายสู่ชีวิต    พระองค์ทรงดึงเรากลับมาหาพระองค์ดังเช่นเจ้าบ่าว และกระซิบถ้อยคำหวานหูในใจของเรา อ้างอิงจาก https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/quaresima-2024/

FMA_News_1
005
ชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”

วันที่ 26-28 มกราคม 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน   ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนเซนต์เมรี่  นำนักเรียนยุวธรรมทูตเข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ โอกาสครบ 180 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต ณ บ้านสวนยอแซฟและวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีบาดหลวง ซิสเตอร์  ครูผู้รับผิดชอบ และยุวธรรมทูตจาก 11   สังฆมณฑล จำนวนทั้งหมด 798 คน  ภายใต้หัวข้อ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”   โดยบาดหลวงไตรรงค์  มูลตรี   ผู้อำนวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการชุมนุมระดับชาติในครั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2024  มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ 2024  พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ พระสมณทูตผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบเข็มยุวธรรมทูตให้กับตัวแทนยุวธรรมทูตแต่ละสังฆมณฑล  บิชอปวีรเดช   ใจเสรี   พระอัครสังฆราชอัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง ประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดจากบทเทศน์สรุปได้ 3 […]

Fma World
Don-Bosco_2024
สมโภชคุณพ่อบอสโก ในชีวิตของมาเดอร์คาเทรีนา ดาเกโร

ในวันสมโภชคุณพ่อบอสโกผู้ตั้งคณะ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2024  เป็นสมโภชที่มีความหมายมาก เป็นต้น สำหรับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ของเรา ที่มีคุณพ่อเป็นนักบุญผู้ตั้งคณะ    ซิสเตอร์เปียรา คาวาลญะ ผู้เคยทำหน้าที่เลขานุการของคณะ ได้นำเราให้ไตร่ตรองถึงสายสัมพันธ์เยี่ยงบิดาผู้ตั้งคณะในชีวิตของมาเดอร์คาเทรีนา ดาเกโร  ผู้ทำหน้าที่รับใช้ในอำนาจปกครองดูแลคณะสืบต่อจากมาเดอร์มัซซาแรลโลอย่างซื่อสัตย์ยาวนาน และในปีนี้ (ค.ศ.2024) เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นชีวิตของท่าน เราสามารถกล่าวได้ว่า มาเดอร์คาเทรีนา ดาเกโร (1856-1924)  ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นนักอบรมและเป็นสตรีที่มีปรีชาด้านการปกครองคณะทั้งจากมาเดอร์มัซซาแรลโลและคุณพ่อบอสโก  เป็นสตรีที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณซาเลเซียน มาเดอร์คาเทรีนา ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชที่มอร์เนเซต่อหน้าคุณพ่อบอสโกในวันที่ 28 สิงหาคม 1875  นับตั้งแต่เข้าคณะจนถึงการจากไปของคุณพ่อบอสโก (1888) ท่านไม่เพียงแต่ได้พบกับคุณพ่อบอสโกเท่านั้น แต่เรียกได้ว่ามีความคุ้นเคยกันในฐานะของบิดา  ผู้นำวิญญาณ  เป็นที่ปรึกษาที่สามารถพูดคุยได้ทุกครั้งเมื่อต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต วันที่ 12 สิงหาคม 1881   ที่นิสซา มอนแฟราโต  คุณพ่อบอสโกได้เป็นประธานในการเลือกผู้ทำหน้าที่สืบต่อจากมาเดอร์มัซซาแรลโล  โดยผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี  แต่มาเดอร์คาเทรีนาได้รับเลือกให้เป็นอัคราธิการิณี ในขณะที่มีอายุเพียง 25 ปี   ซึ่งในโอกาสนั้น คุณพ่อบอสโกได้กล่าวกับสมาชิก ธมอ […]

Close Up
027 (Large)
ฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก และงานวันครอบครัวซาเลเซียน

วันที่ 27 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งวัดดอนบอสโก กรุงเทพ  พร้อมกับครอบครัวซาเลเซียนและสัตบุรุษกว่า 600 คน   โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งมิสซังกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน บรรดาพระสงฆ์และนักบวช โอกาสนี้ ครอบครัวซาเลเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเป็นอาร์ชบิชอป และ 40 ปี ที่เป็นพระคาร์ดินัล ภาคบ่าย หลังการร่วมฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก กรุงเทพ  มีกิจกรรมงานวันครอบครัวซาเลเซียนจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 ของวัดดอนบอสโก นำโดย คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้รับผิดชอบครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 200 คน มาร่วมงาน ประกอบไปด้วย สมาชิกซาเลเซียน […]

FMA_News_1
01
งานวันคนพิการสากล

วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน จ.นครปฐม  และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ  นำนักเรียนผู้พิการทางการเห็นจำนวน  35 คน  ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2566  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้พิการประเภทต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง   ภายในงานมีกิจกรรมการจับสลากของขวัญของรางวัล รายการแสดง และพิธีมอบเกียรติบัตร โอกาสนี้สมาชิกของศูนยืฝึกอาชีพ ฯ คือ ครูวรัญญา  พูลเพิ่ม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคนพิการต้นแบบ  …more photos…

FMA_News
02
“รักษ์โลก = รักเรา”

วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา”  ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพ เพื่อประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโอกาสปี”รวมพลังรัก(ษ์)โลก ค.ศ.2024-2025 โดยเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อไม่ใช่เป็นเพียงคำแถลงการณ์อย่างเดียวแต่ยังนำลงสู่ภาคปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรมขอพรพระผู้เป็นเจ้า  หลังจากนั้นพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อ่านแถลงการณ์นโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อการเสวนาจากผู้นำทุกศาสนา คือ“ศาสนากับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” ในช่วงบ่ายมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับสร้างวัฒนธรรมพลังรักษ์โลกของตัวแทนโรงเรียนและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่  ได้นำความสำเร็จและรางวัล มาจัดนิทรรศการให้ชื่นชม และแบ่งกิจกรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับความรู้จากฐานทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก, MBH-Made By Heart, Caritas Thailand  […]

Close Up
0004
งานชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2024   ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024  ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “The dream that makes you dream”  ซึ่งเป็นเนื้อหาจากคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน มีผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดจากหมู่คณะต่าง ๆ เป็นตัวแทนซิสเตอร์ คณะครู และเยาวชน จำนวน 158 คน  โดยมีซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการชุมนุม จากนั้นผู้ร่วมชุมนุมได้รับการอบรมจากวิทยากรท่านแรก คือ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา พระสงฆ์ซาเลเซียน  ท่านได้อบรมเกี่ยวกับหัวข้อของการชุมนุม  มีกิจกรรมการเสวนาโต๊ะกลมโดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถาบันในเครือ ฯ ได้เสวนาแบ่งปันความฝันของตนเองและพื่อนเยาวชนในวัยเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมจากคณะซิสเตอร์ในบ้านและในโรงเรียนต่าง ๆ ในวันต่อมามีการอบรมในหัวข้อ Leader: Youth for change โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชน  จากนั้นบรรดาเยาวชนและครูยังได้ร่วมกิจกรรม “คนล่าฝัน”  เพื่อทำประสบการณ์นอกสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้คนต่างสาขาอาชีพเกี่ยวกับความฝันในชีวิตของพวกเขา […]

FMA_News
02
Infinite love & gratitude

วันที่ 12-13 มกราคม 2024   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมกันฉลองวันกตัญญู แสดงความขอบคุณซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ในหัวข้อ “Infinite love & gratitude” บรรยากาศของการฉลองในจิตตารมณ์ครอบครัวนี้เริ่มด้วยการเตรียมจิตใจของเราโดยภาวนาเป็นพิเศษสำหรับท่านตลอดเดือนมกราคม และมีจุดศูนย์รวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยบาดหลางฟรังซิส ไกส์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีการแสดงที่หลากหลายของนักเรียนธิดารักษ์ พนักงานและคณะซิสเตอร์ที่สนุกสนานร่าเริงแบบซาเลเซียน ทว่า มีข้อคิดคติสอนใจให้ทุกคนจดจำ มีการจัดให้นักเรียนธิดารักษ์แข่งขันด้านศักยภาพที่ส่งเสริมพรสวรรค์ด้วยการประกวดวาดภาพ การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ การเขียนเรียงความและละครสั้น ภายใต้หัวข้อ “กตัญญู” เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความกตัญญูที่แสดงออกถึงการขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงความรู้คุณซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักกตัญญูกตเวทีต่อผู้แทนพระมารดามารีย์ในหมู่คณะของเรา  …more photos…