Author: support

Close Up
12.mornese
การอบรมผู้นำโครงการมอร์เนเซ 2023-2027

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ไปเข้าร่วมโครงการของฝ่ายอบรม “ Progetto Mornese Animatrici 2023-2027 ” ระดับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้าน Sacro Cuore ประเทศอิตาลี โดยมีซิสเตอร์ Jeanette Palasota FMA. Coordinatrice Progetto Mornese เป็นผู้ประสานงาน สมาชิกเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 27 คน จากแขวงต่างๆทั่วโลกรวม 24 แขวง การร่วมวางแผน 6 ปีของการดำเนินการตามโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมจะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Progetto Mornese Animatrici ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพบกันระดับกลุ่มใหญ่ มีการศึกษาเอกสารและไตร่ตรอง  องค์ประกอบแห่งพระพรพิเศษ (ELEMENTI CARISMATICI) จากแนวปฏิบัติสมัชชาครั้งที่ 24 นำมาแบ่งปันและเข้ากลุ่มเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ (Obiettivo) และเป้าหมาย […]

Fma World
La Madre e Papa
ฉลอง 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันที่ 13 มีนาคม 2023   โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีครบรอบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาที่น่ารักยิ่ง  มาเดอร์ เคียรา กัซซูโอลา  อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เขียนจดหมายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์ท่าน ที่ได้น้อมรับเหตุการณ์แห่งพระคุณยิ่งใหญ่นี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2013  จดหมายมีใจความ ดังนี้ : องค์สมเด็จพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์               ด้วยความสำนึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่อย่างสุดซึ้ง  ซิสเตอร์พร้อมด้วยพระศาสนจักรทั้งมวล ขอขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในการฉลองครบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของพระองค์ท่าน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรยิ่งใหญ่ที่ทรงนำแสงสว่าง  การค้ำจุน  ความหวัง และความกล้าหาญให้มาสู่มวลมนุษยชาติ                 ในนามคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้วยความอ่อนโยนเยี่ยงบิดาจากพระองค์ท่าน  รับการนำพาด้วยปรีชาญาณแห่งประกาศก และด้วยพลังความรักที่อุทิศตนรับใช้ด้วยชีวิต   ทุก ๆ วัน ในคำอธิษฐานภาวนา  พวกเราได้มอบฝากความปรารถนาทุกประการไว้กับพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ตามที่ผู้ตั้งคณะได้สอนไว้  และวิงวอนขอให้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ทำให้การอยู่ด้วยความรักฉันพี่น้องเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง  ดูแลปกป้องสิ่งสร้างทั้งหลายด้วยความรัก  เปิดวิสัยทัศน์แห่งความหวัง และแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนและเกิดความไม่แน่นอน    ทั้งหมดนี้ ถือเป็นของขวัญเล็กน้อยแต่เรียบง่าย เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในโอกาสเฉลิมฉลองสิบปีแห่งสมณสมัยของพระองค์ ในนามคณะที่ปรึกษา และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในหมู่คณะทุกแห่ง  […]

FMA_News_1
01
ครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ จาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 7 มีนาคม 2023  คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  จำนวน 32 คน  นำโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนหมู่คณะ ได้จัดให้คณะครูจาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจที่บ้าน Don Bosco – Laos  โดย คุณพ่อแพทริก มัชโชนี (ซดบ) เป็นผู้เทศน์อบรมจิตใจหัวข้อ   “ ดุจเชื้อแป้งที่ดีในชีวิตคริสตชน”   โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ ครู ซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านเซนต์เมรี่ และบ้านดอนบอสโก อุดรธานี ได้มอบปัจจัย และของที่ระลึกมอบแก่คุณพ่อสำหรับงานธรรมทูตที่ลาว  และหมู่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  (ซิสเตอร์ซาเลเซียนชาวเวียดนาม) ที่ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้เยาวชนหญิง ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่ด่านช้าง นครเวียงจันทน์    จากนั้นคณะครูได้จาริกที่วัดพระหฤทัยที่เวียงจันทน์ และเป็นโชคดีที่กลุ่มแสวงบุญของเราได้พบกับพระคาร์ดินัล หลุยส์ มารี หลิ่ง มังคะเนกุล แห่งเขตศาสนปกครองนครเวียงจันทน์และได้รับพรทั่วหน้ากัน  ขอบคุณพระเจ้าและทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจาริกแสวงบุญครั้งนี้

FMA_News
334212417_1163431181016439_6310716396804718950_n
ขอบคุณและอำลาด้วยใจรักกตัญญู

“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน       กาลเวลาเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาพาจากแสนห่างไกล    แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง” วันที่ 2 มีนาคม 2023  โอกาสครบวาระ 6 ปีของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีอำลาอาลัย แสดงความรักกตัญญูและขอบคุณซิสเตอร์ที่ได้ดูแล อยู่ท่ามกลางชาววิสุทธิวงศ์ด้วยใจมารดา เป็นแรงบันดาลใจ และกำลังใจแก่ทุก ๆ คนได้สัมผัสถึงความรักใจดีของซิสเตอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมา พิธีอำลาดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง เต็มด้วยความทรงจำที่ดี มีขบวนแห่นางรำ การแสดงของนักเรียน  คณะครู สุนทรพจน์และมอบที่ระลึกให้กับซิสเตอร์ จากนั้น ได้รับฟังโอวาทดี ๆ จากท่านที่ได้ให้กำลังใจขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้ก้าวเดินมาร่วมกัน และให้พรกับทุกคน จากนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเป็นประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่จะคอยเป็นกำลังใจให้ซิสเตอร์เสมอ ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงจากชาววิสุทธิวงศ์ทุกคน

FMA_News_1
013
เข้าเงียบซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการเข้าเงียบขึ้น ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี   เริ่มด้วยช่วงเวลาแห่งการกลับใจ ไตร่ตรอง และรับศีลอภัยบาป โดยมีคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์  จิตตาภิบาลกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานและอธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา   คุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้โปรดศีลอภัยบาป  จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่มาเข้าเงียบครั้งนี้ มาจากบ้านดอนบอสโก เซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับจิตตาภิบาลของกลุ่ม คือ ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ รวมทั้งสิ้น  27 คน  คุณพ่อสมิต ได้เทศน์อบรมจิตใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ในบรรยากาศแห่งความศรัทธา สงบเงียบ เรียบง่าย และเป็นครอบครัว หลังจากรับอาหารฝ่ายจิตแล้ว ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน และได้ขอบคุณซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ ที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการบริการต่าง ๆ

FMA_News
01
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรมในแต่ละฐาน  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า จากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดแสดงผลงานจากโครงงานของแต่ละระดับชั้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงงานให้ได้ชิม และรับฟังขั้นตอนการผลิตจากน้องอนุบาล ในบรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความสนใจ และสนุกสนาน พร้อมชมผลงานของตนเองและผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ในพิธีปิดกิจกรรมมีการแสดงจากกลุ่มสาระสังคมฯ และการแสดงชุดพิเศษอีกด้วย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้นำกลุ่มธรรมทูตชาวเกาหลีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

FMA_News_1
01
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลังที่อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2023   ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนจำนวน 17 คน  เข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณพระคุณเจ้า    คุณพ่อสุรพงษ์  ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ   คณะซิสเตอร์ครูคำสอนที่ได้อบรมเอาใจใส่และติดตามชีวิตคริสตชนของพวกเขาด้วยความรัก   ความห่วงใยของบิดามารดา แม่ทูนหัวมีความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ลูกหลานได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ หลังพิธี บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย ได้เสก และมอบสร้อยคอ สายประคำ พร้อมใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์แก่นักเรียน ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพิธีรับศีลของนักเรียนและการเตรียมจิตใจของพวกเขา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน

FMA_News
01
พิธีศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ที่วัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจำนวน 56 คน โปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก แก่เยาวชนอีกจำนวน 41 คน ซึ่งมาจาก 6 วัด ได้แก่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูง, วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม, วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราช, วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง และวัดนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน รวมทั้งสิ้น 97 คน  โอกาสนี้ พระคุณเจ้าทำการเสก และมอบสายประคำ เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคน

Close Up
onlines1 (1)
ประชุมออนไลน์ อบรม – ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023    ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานแขวง ฝ่ายงานธรรมทูต  เข้าร่วมการประชุมอบรมออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายงานธรรมทูตพร้อมกับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  โดยมีซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูตและทีมผู้ประสานงานส่วนกลาง  ได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ตามแนวทางของสมัชชาครั้งที่ 24 ที่ได้นำเสนอการปลุกเร้าใจด้านการอบรมเป็นพิเศษ  การพบปะผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตแต่ละทวีป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา  หัวข้อ ในครั้งนี้คือ  อาสาสมัครธรรมทูต    (Il volontariato missionario)  เป็นกระแสเรียกหนึ่งของฆราวาส อดีตอัครธิการคณะซาเลเซียน  Don Pascual Chavez   ให้การอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณ์ธรรมทูตของคณะซาเลเซียน  และ ซิสเตอร์โมนาลิซ่า แบร์นาดิโน มาคาโด (suor Monaliza Bernardino Machado) ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมทูต  ที่แขวง Nossa Senhora Aparecida  (BAP) จากนั้นซิสเตอร์รูธ เดล […]

FMA_News_1
9
วันนักบวชสากล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023   สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน (โรงเรียนเซนต์เมรี่) และหมู่คณะวิสุทธิวงศ์  อุดรธานี ร่วมงานชุมนุมนักบวชสากลระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี   โดยคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ อธิการบ้านมหาไถ่ คณะพระมหาไถ่ ประธานชมรมนักบวชชาย และซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  ประธานชมรมนักบวชหญิงรับผิดชอบโครงการวันนักบวชสากลประจำปีนี้   หลังจากการแนะนำนักบวชคณะต่าง ๆ  แล้ว ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ฆราวาสและนักบวชก้าวไปด้วยกันในพันธกิจของพระศาสนจักร” โดยคุณพ่อ ดร.พิชาญ ใจเสรี คณะพระมหาไถ่  ท่านได้เล่าการทำงานของบรรดามิชชันนารีในสังฆมณฑล อุดรธานี การมีวิสัยทัศน์ในการประกาศข่าวดี และแบบอย่างของการทำงานการประกาศข่าวดีของฆราวาสบางท่าน   ทุกท่านรับฟังการบรรยายด้วยความสนใจและปลุกจิตสำนึกถึงพันธกิจการทำงานร่วมกันระหว่างฆราวาสและนักบวช ตามกระบวนการซีนอดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอให้กับพระศาสนจักร พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโดยบิชอป ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย ประธานในพิธี  มีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณตน  25 ปี 50 ปี และ 60 ปี แก่ผู้ฉลอง 4 ท่าน  เราขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานในวันนี้ได้สำเร็จไปอย่างดี บรรยากาศการพบปะกันในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี แบบครอบครัว […]