Category: FMA_News_1

FMA_News_1
01
งานวันวิชาการ “The best of VS”

วันที่ 19-20 กันยายน 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรม “The best of VS” เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในทุกสาระการเรียนรู้ โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี เป็นประธานในพิธี มีการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย 51 กิจกรรม ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มีการแสดงของแต่ละกลุ่มสาระฯ พร้อมของรางวัลมากมาย ดังนี้ 1) สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการแสดงระบบสุริยะจักรวาล และ Science Show   2) สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการแสดงการรำมวยไทย 3) สาระคณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนในการคิดเลขด้วยเกมบิงโก 4) สาระภาษาไทย ได้มีการแสดงบทละครจากเรื่องรามเกียรติ์ 5) สาระภาษาต่างประเทศ มีการแสดงการเล่านิทานประกอบเพลงในภาษาต่างประเทศ เรื่องหมาป่าและลูกแกะ และเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ 6) สาระการงานอาชีพมีการจัดแข่งขันในแต่ละระดับชั้น การทำอาหาร ส้มตำ ยำลูกชิ้น  7) สาระสังคมฯ มีการแสดงท่าประกอบเพลงอาเซียน ขณะเดียวกัน ในโอกาสวันเยาวชนชาติ วันที่ […]

FMA_News_1
01 (Large)
หอพักเอาซีลีอุมฉลองกตัญญู

วันที่ 8  กันยายน 2023   หมู่คณะหอพักหญิง เอาซีลีอุม ศาลาแดง  ฉลองวันกตัญญูในหัวข้อ “Thank you”  โดยมีบรรยากาศของการเตรียมก่อนฉลองกตัญญูล่วงหน้า 1 เดือน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ภาวนา ทำความสะอาดบ้านในบริเวณต่าง ๆ ปลูกผักสวนครัว ตกแต่งต้นไม้ เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แด่ ซิสเตอร์มารีอา นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี   ในช่วงเย็น หมู่คณะได้รับประทานอาหารร่วมกัน คณะซิสเตอร์ นักศึกษา ผู้ปกครอง สัตบุรุษชาวอิตาเลียน และพนักงาน และรับชมการแสดงที่น่ารักจากสมาชิกในบ้าน นำความชื่นชมให้ผู้ปกครองอย่างมาก  ขณะนี้บริเวณหอพักเอาซีลีอุมมีความสวยงาม  ทำให้ผู้คนที่เข้ามาในบริเวณบ้านและหอพักนักศึกษามีความชื่นชมยินดีสบายตาสบายใจ    …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
พลังแห่งรัก กตัญญู

วันที่ 10 กันยายน 2023   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น ในหัวข้อ “พลังแห่งรัก  กตัญญู”  …เป็นดั่งเชื้อแป้งที่มีพลังทำให้แป้งฟู     เป็นวันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค  อธิการิณี  ผู้แทนของพระมารดา   พร้อมกับคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา  หมู่คณะซิสเตอร์  เยาวชนธิดารักษ์  ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ร่วมฉลองในบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นแบบครอบครัว   ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรโอกาสวันกตัญญูด้วยกันแล้ว    ทุกคนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของเยาวชน   ผู้ร่วมงาน  ช่วงบ่ายมีกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้องเพลง ในตอนเย็นเด็ก ๆ แสดงออกถึงการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยการเขียนความดีมอบให้กันเป็นของขวัญพิเศษ  ตลอดทั้งวันฉลองมีกิจกรรมในรูปแบบที่ความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันแสดงถึงพลังรัก   และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มาเลี้ยงอาหารด้วยน้ำใจดี ทำให้บรรยากาศการฉลองวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขมากขึ้น  …more photos…

FMA_News_1
01
“Thanks for inspiring me.”

วันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีในใจของเราชาววิสุทธิวงศ์ ต่อซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี ผู้แทนของพระมารดา พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครู พนักงาน และนักเรียนทุกคน ในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น  วันที่ 30 สิงหาคม 2023  ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น  ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะซิสเตอร์แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาในการขอบคุณซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขความยินดีแก่กัo ในวันฉลองนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน จากนั้น มีการแสดงของตัวแทนครู และนักเรียนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นในความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันและน่าประทับใจ นอกนั้น นักเรียนยังได้รับชมการแสดงของคณะครูสาระภาษาต่างประเทศซึ่งได้ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแต่งตัวในวันฉลองตามไอดอลของตัวเอง ซึ่งได้สร้างสีสัน สอดคล้องกับกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “Be active yeast in society.”  (จงเป็นดังเชื้อแป้งที่ดีในสังคม)  ในช่วงบ่ายมีการแสดงของคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ พนักงาน และกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานอีกด้วย   …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
ด้วยรักและระลึกถึงซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึง  ซิสเตอร์ระพีพรรณ  เจริญรัตน์  ที่บ้านธิดารักษ์  อ.จอมทอง  เป็นโอกาสให้ตัวแทนศิษย์เก่าที่เคยอยู่ที่อมก๋อย  ดอยสะเก็ด และบ้านธิดารักษ์จอมทอง ได้ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ระพีพรรณ   และในโอกาสนี้มีสมาชิกกลุ่มพระเมตตาจากวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ได้มาร่วมสวดพระเมตตาด้วยซึ่งนับเป็นช่วงเวลาดีที่บรรดาซิสเตอร์ได้พบปะกับศิษย์เก่า เป็นต้น กลุ่มที่เคยอยู่ในการดูแลของซิสเตอร์ระพีพรรณ   ก่อบจบพิธีกรรม ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  อธิการิณี ได้อ่านประวัติของซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงอีกครั้ง และตัวแทนศิษย์เก่าได้กล่าวความในใจด้วยหัวใจที่รู้คุณ บรรยากาศของการพบปะในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สำหรับศิษย์เก่าทั้งหลายมีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง สิ่งนี้นับว่าเป็นผลของเมล็ดพันธุ์ของความดีที่ซิสเตอร์ระพีพรรณได้หว่านไว้ด้วยความรักและพากเพียร    …more photos…

FMA_News_1
DSCF0886 (Large)
ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน เขตภาคเหนือ

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2023   ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดอบรมนักเรียนคาทอลิกเขตภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ซึ่งเป็นนักเรียนจากบ้านธิดารักษ์จำนวน 88 คน และนักเรียนจากบ้านมารีย์นิรมลของซิสเตอร์คณะแม่ปอน จำนวน 9 คน  ในหัวข้อ “ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน” ณ บ้านจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูพรพรรณ ทองอำไพ ครูคำสอนโรงเรียนนารีวุฒิ และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเป็นผู้ให้ความรู้กับเด็ก ๆ  ด้วยกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทบทวนข้อความเชื่อหลักในศาสนา จากบทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก รู้จักแม่พระและวันฉลองต่าง ๆ ร่วมทั้งการทำประสบการณ์ผ่านการภาวนา การฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ  พร้อมด้วยสันทนาการในบรรยากาศสนุกสนาน เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและร่วมในทุกการอบรมอย่างมีสีสันและเต็มด้วยชีวิตชีวา เราภาวนาเพื่อพวกเขาต่อ ๆ ไป เพื่อให้สิ่งดีๆ ที่ได้รับตลอด 2 วันนี้ จะนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อดำเนินชีวิตเยาวชนคาทอลิกที่ดีต่อไปในท่ามกลางเพื่อนๆ ในโรงเรียนและในสังคมรอบข้าง   …more photos…

FMA_News_1
04
ฉลองวันแม่ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2023  วันสำคัญแห่งใจ “เพราะรักจัดให้แม่”   คณะซิสเตอร์หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง จัดพบปะผู้ปกครองโอกาสวันแม่แห่งชาติ  มีคุณแม่และสมาชิกในแต่ละครอบครัวมาร่วมงานจำนวนกว่า 50 คน เริ่มต้นด้วยการขอพรพระในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อยอห์นปับติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   หลังพิธี มีการกล่าวสุนทรพจน์ที่ซาบซึ้งใจ เสียงเพลงจากน้อง ๆ ร้องเพื่อแม่  ละครสั้น ๆ เศร้า ๆ จินตลีลา และการไหว้แม่พร้อมมอบช่อดอกมะลิ    จบด้วยการฉลองอาหารเที่ยงพร้อมกัน และมีการจับฉลากของขวัญเล็ก ๆน้อย ๆ แต่เป็นรางวัลใหญ่ที่ทุกคนรอคอย คือ น้องลูกหมูสองตัว เพื่อให้คุณแม่นำไปเลี้ยงดูเป็นแม่พันธุ์ต่อไป  …more photos…

FMA_News_1
01
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 57

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้เข้าร่วมงานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 57  ซึ่งจัดที่สังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  โดยคุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสื่อมวลชนสากล และได้ให้ข้อคิดจากสาส์นของพระสันตะปาปาที่ให้สำหรับวันสื่อมวลชนสากล คือ “การพูดด้วยหัวใจ ในความจริงด้วยความรัก” หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้ทำการแสดงเต้นประกอบเพลง If you believe  ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับบรรดาสัตบุรุษและผู้ที่มาร่วมงาน ในโอกาสนี้ บรรดาซิสเตอร์ได้จัดนิทรรศการของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมแนะนำสื่อสิ่งพิมพ์ ประวัติมาเดอร์มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งแนะนำ VCD  บทเพลงภาวนาที่คณะได้จัดทำขึ้นให้กับประธานและผู้ที่เยี่ยมชมในงานวันนี้  …more photos…

FMA_News_1
362696289_764191962373454_3570044106098493504_n
Be real Be Visutthivong ในมหกรรมตลาดนัดคุณธรรม

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2023   ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เข้าร่วมในงาน “มหกรรมตลาดนัดคุณธรรมและสันติภาพจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตของภาคีเครือข่าย มีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี การประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี Peace Media Awards ครั้งที่ 2 กิจกรรม Workshop “การยกระดับเมนูส้มตำอีสาน FOR ALL จาก Local สู่เลอค่า” โดย นายสุทธิพงษ์ (อาจารย์ขาบ) สุริยะ ฟู๊ดสไตลิส์ชื่อดัง เจ้าของรางวัลออสการ์อาหารโลก 18 สมัย และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แชร์ความดี ส่งต่อคุณธรรม ผ่านรูปแบบ Social Credit ขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายรายการ ตัวแทนนักเรียนวิสุทธิวงศ์ได้แสดงรายการ “Be real Be Visutthivong” ในงานครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนั้น โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ยังได้รับรางวัลคนเดินเรื่องโดดเด่น จากการประกวดสื่อคลิปสั้น Peace media […]

FMA_News_1
01
พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2023  บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ได้มีพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2566  ตามอุดมการณ์ประจำปี ที่ว่า “Be active yeast in society”   (เป็นเชื้อแป้งที่ดีของสังคม)  ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  อธิการิณีได้เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมให้ข้อคิดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และได้มอบสัญลักษณ์รูปนักบุญองค์อุปถัมภ์และธงสีให้กับผู้นำสี เป็นเครื่องหมายของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมคุณธรรม ดังนี้ Be real : หมายถึง   การรู้จักตนเอง  คิด พูด  และทำเรื่องต่างๆในเชิงบวก  รู้จักความสามารถของตนและรู้จักควบคุมอารมณ์ Be leader : หมายถึง การเป็นผู้นำ  กล้าคิด  กล้าทำ  ด้วยความเคารพต่อความคิดเห็นส่วนรวม พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความความรัก Be human : หมายถึง  การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้อื่น ยอมรับในความต่างของแต่ละคน Be saint : หมายถึง  การเป็นคนดี  โดยการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน  ด้วยความยินดีเสมอ […]