Category: FMA_News_1

FMA_News_1
001
กิจกรรม “รักษ์โลก รักเรา”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2024  คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกมัธยมต้นโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ร่วมกันดูแลรักษาโลก-บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  ตอบรับต่อความห่วงใยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสิ่งแวดล้อมในโลก  พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก รักเรา”  ของเขตอภิบาลอุดรธานี  ที่สถานภาวนาบ้านทวน หมู่ 5 ต.โพนสูง จ.อุดรธานี  เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ    โดยมีคุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร เป็นประธานในพิธี คุณพ่อสมนึก สุทธิ และคุณพ่อ Park ปลัดวัดพระวิสุทธิวงศ์ร่วมด้วย   จากนั้นประธานในพิธีเสกแปลงนา ต้นกล้า ต้นไม้ที่แต่ละครอบครัวนำมาปลูก  สร้างร่มเงาที่ร่มรื่นให้กับสถานภาวนาแห่งนี้ และร่วมกันดำนา และปลูกต้นไม้   หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันประทานอาหารที่นำมา ทานร่วมกันอย่างมีความสุข  …more photos…

FMA_News_1
01
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

วันที่ 22 มิถุนายน 2024   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก  มีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 27 คน โดยเชิญบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นผู้ให้การอบรมและความรู้ในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวของพระศาสนจักรสากล” เน้น 3 หัวข้อคือ ชีวิตครอบครัว รักษ์โลก นิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ และการเตรียมเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ผู้รับผิดชอบงานคำสอนระดับบ้าน  ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคาทอลิกในปีการศึกษานี้ให้ผู้ปกครองรับทราบ มีการเล่นเกมทายชื่อภาพแม่พระรูปต่าง ๆ  การวาดภาพและส่งภาพให้ต่อเติมภาพที่ได้รับ เพื่อสอนให้แต่ละคนนำใช้ศักยภาพของตนออกมาใช้และแบ่งปันเสริมเติมให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน มีการชมคลิปพันธกิจของคณะในประเทศไทย และจบกิจกรรมโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี กล่าวพูดคุยและเชิญชวนผู้ปกครองอีกครั้งในการทำหน้าที่ของการเป็นบิดามารดา ที่ต้องเป็นตัวอย่างแก่ลูก ๆ ทั้งการพาลูกไปวัด และการสวดภาวนาในครอบครัว ก่อนรับอาหารกลางวันและแยกย้ายกันกลับบ้าน  …more  photos…

FMA_News_1
02
พระพรแห่งการเยี่ยมของผู้ใหญ่

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2024  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และเยาวชนในบ้านธิดารักษ์ พร้อมใจต้อนรับซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี 2024 เราได้ให้การต้อนรับด้วยบทเพลง “Benvenuta tra noi”   ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แด่ท่าน การอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันเหล่านี้ เต็มด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว ท่านได้ให้การอบรมเสริมสร้างหมู่คณะที่ช่วยก่อให้เกิดชีวิตและเป็นพยานด้วยชีวิตผู้รับเจิมถวายตนที่มีความสุขยินดี ในมิติชีวิตมนุษย์ ชีวิตผู้รับเจิมและชีวิตผู้อภิบาลซาเลเซียน ท่านได้พบปะสนทนากับคุณครูผู้ดูแล นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะผู้อบรม พร้อมทั้งแบ่งปันข้อคิด เตือนใจและให้โอวาทแก่กลุ่มนักเรียนธิดารักษ์ ซึ่งแขวงได้มอบภารกิจนี้ไว้ในความดูแลของหมู่คณะเป็นพิเศษ ในคืนสุดท้ายนักเรียนบ้านธิดารักษ์ได้แสดงออกถึงความรู้คุณด้วยการฟ้อนรำและขับร้องบทเพลง “รักษ์โลก” แทน “คำขอบคุณ” สำหรับความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของบรรดาซิสเตอร์และผู้มีอุปการคุณที่มอบให้พวกเขาด้วยใจรักเยี่ยงมารดา ทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้าสำหรับการพบปะครั้งนี้ ซึ่งได้จบลงด้วยการแจกของที่ระลึกและไอศกรีมนำความสุขสดชื่นมาสู่ทุกคน และในวันสุดท้ายซิสเตอร์ทองอยู่ ได้นำหมู่คณะไปแสวงบุญเพื่อขอบคุณและวอนขอพระพรพิเศษที่วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ดำเนินสะดวก พร้อมกัน  …more photos…

FMA_News_1
006
โครงการปลูกเมล็ดพันธุ์กระแสเรียก

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024  ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา นำเยาวชนคาทอลิก บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการ “ปลูกเมล็ดพันธุ์กระแสเรียก” เป็นกลุ่มแรก ณ บ้านศูนย์เบธาราม สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นชั้นของน้อง ๆ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เยาวชนคาทอลิก จะได้ทำประสบการณ์ การประทับอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เปิดรับเสียงเรียกของพระองค์ ดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นมากขึ้น โดยอาศัยพระวาจา…”เขาก็ตาสว่าง และจำพระองค์ได้” (ลก.24,13-35)  เป็นแนวทางการภาวนาไตร่ตรองในวันนี้ หลังจากที่ได้ภาวนาส่วนตัว ในบรรยากาศสงบเงียบ พวกเขาจดบันทึก….แต่งภาวนาส่วนตัว….และแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ   โดยบาดหลวงมงคล เจริญธรรม ให้ข้อคิดและโปรดรับศีลอภัยบาป หลังจากกิจกรรมแล้ว  พวกเขารับอาหารเที่ยง “ข้าวซอยห้อยขา” ก่อนเดินทางกลับ  เด็ก ๆ มีความสุข มีกำลังใจ ที่จะปรับเปลี่ยนตนให้ดีขึ้น เพื่อเดินตามความฝันของพวกเขาต่อไป  …more photos…

FMA_News_1
IMG_0104 (Large)
#LaudatoSi#กิจกรรมเรารักษ์โลก…เรารักษ์บ้าน…

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ คณะซิสเตอร์ พนักงาน และนักเรียนหอพักหญิงเอาซีลีอุม ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม #LaudatoSi#กิจกรรมเรารักษ์โลก…เรารักษ์บ้าน# ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติประจำปี “เปลี่ยนตัวเองเพื่อทำตามความฝัน”(ฝันให้โลกของเรามีธรรมชาติอันงดงาม…) เริ่มต้นจากการดูแลตนเองและหันมาสนใจเพื่อชีวิตส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งทำให้กิจกรรมการคัดแยกขยะในครั้งแรกนี้ได้รับการจุดประกายและเห็นถึงความสำคัญของทุกคนที่จะมีส่วนร่วมทำให้บ้านของเราได้รับการสะสาง มีความสะดวก ถูกสุขลักษณะ สะอาด สร้างนิสัยที่ดี เท่าที่จะสามารถทำได้ ในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีการทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ กำหนดรูปแบบภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ จนถึงการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตามกระบวนการ 3R ด้วยความตั้งใจจริง นอกจากนี้ตัวแทนจากนักเรียนชั้น ม.4 ยังเป็นตัวแทนในการสาธิตการจัดการกับขวดพลาสติก กล่องพัสดุ หรือกระดาษ รวมถึงหลอด และกระป๋องอลูมิเนียมที่มีแหวนสำหรับเปิดฝาออก หรือเปิดขอบข้างริมตะเข็บ เราทุกคนมีความหวังว่า กิจกรรมที่ได้เริ่มต้นนี้แล้วจะได้รับความร่วมมือจากทุกคน และเป็นพลังให้พระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกลับเป็นจริงในสังคมเล็ก ๆ ของเรา “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจงได้รับการสรรเสริญตลอดนิรันดร” #LaudatoSi#กิจกรรมเรารักษ์โลก…เรารักษ์บ้าน#5.ส#หอพักหญิงเอาซีลีอุม   …more photos…

FMA_News_1
01
สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2024   โอกาสสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า  องค์อุปถัมภ์ของหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง   บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขเขตศาสนปกครองราชบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณที่โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ร่วมกับสมาชิกคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วย สามเณรจากบ้านนาซาแร็ธ และพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง   พิธีบูชาขอบพระคุณจัดขึ้นที่ใต้อาคารโมราโน มีสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงมาร่วมฉลองและเป็นกำลังใจในโอกาสนี้อย่างอบอุ่น หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานในพิธีได้ถวายมาลัยกรแด่พระรูปพระหฤทัย และสวดบทภาวนาถวายตัวแด่ดวงพระทัยพระเยซูเจ้าพร้อมกัน  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ได้กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน คณะสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมบูชาขอบพระคุณ และเชิญรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ในบรรยากาศครอบครัวที่ลาน NV   …more photos…

FMA_News_1
01
อบรมพนักงานโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

วันที่ 1 มิถุนายน  2024  โรงเรียนเซนต์เมรี่จัดอบรมพนักงานในโรงเรียน  โดยซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้แบ่งปันเนื้อหาอุดมการประจำปีให้แก่พนักงานทั้งหมดจำนวน 35 คน      โดยมีหัวข้อคือ “The dream that make you dream”   และศึกษาเนื้อหาจากจดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิส ถึงพี่น้องทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลก Laudato Si    กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมแบ่งปันเนื้อหานี้อยู่ในบรรยากาศที่เรียบง่ายและเป็นกันเอง  ทุกคนมีโอกาสไตร่ตรองให้ความหมายและความสำคัญของคำว่า “น้ำบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติอย่างไร”  โดยเทียบเคียงพระวาจาพระเจ้าเรื่อง “หญิงชาวสะมาเรีย พบพระเยซูเจ้าที่บ่อน้ำ”  ทุกคนรวมพลังกันแบ่งเป็นกลุ่มและช่วยกันคิดแนวปฏิบัติที่ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติร่วมกันในปีการศึกษานี้ ตัวแทนพนักงาน 3 คน ได้แบ่งปันสิ่งที่ได้ข้อคิดจากน้ำ  “…น้ำยืดหยุ่นได้ ชำระล้างสิ่งสกปรก น้ำให้ชีวิตแก่ผู้ที่หิวกระหาย…”  นั่นหมายความว่า การทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเหมือนน้ำที่ไหลไปและไม่ไหลกลับ  อยากให้ทุกคนจริงใจเหมือนน้ำใส ไม่ขุ่นมัว  มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน นอกจากนั้นมีกิจกรรมการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง Laudato Si และเพลง Laudate Deum  เป็นการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม  หลังจากนั้นจึงได้เลือกแนวทางปฎิบัติแต่ละเดือน กิจกรรมการอบรมและการพบปะในวันนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรภายในบ้าน  นำความยินดีมาสุ่ทุกคนในบรรยากาศฉันพี่น้อง  ก่อนจบกิจกรรม ตัวแทนพนักงานที่รับการอบรม […]

FMA_News_1
01
เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน – ธิดารักษ์ จอมทอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2024  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ และเยาวชนธิดารักษ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ทำวจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรมหมู่บ้านและมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาดหลวงยอห์นบัปติสต์  ประจวบโชค  ตรีโสภา  ประธานในพิธี เป็นการเริ่มเข้าสู่การอบรมแนวปฏิบัติประจำตามคำขวัญปี 2024 ของคุณพ่อ  Ángel Fernández ARTIME ที่ว่า “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”  หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า” ให้เป็น “แกะ”  เพื่อเป็นการก้าวเดินไปด้วยกัน  ตามเป้าหมายที่เราได้ทำความฝันและจะฝันต่อให้กลับเป็นความจริงสำหรับในชีวิตของเรา   …more photos…

FMA_News_1
04
หอพักหญิงเอาซีลีอุม… ถ่ายทอดอุดมการณ์ STAR ประจำปี 2667

   เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี 2024 Change ourselves and live the DREAM “เปลี่ยนตัวเองเพื่อทำตามความฝัน” ให้กับนักเรียนนักศึกษา และพนักงานของหอพักฯ มีซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนผู้นำ Star 2024 ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับแขวง และเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การให้ความร่วมมือของทุกคน   และความสนุกสนานสไตล์เยาวชนซาเลเซียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการขอพรจากพระมารดามารีย์ การมอบฝากตนไว้ในการดูแลของพระนางผ่านทางสัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่แต่ละคนนำมา   จากนั้นผู้นำเยาวชนได้จัดกิจกรรม  Ice breaking เรียกความคุ้นเคยของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี สลับกับการเต้นเพลงเข้าจังหวะประจำ STAR 2024 “Un sogno che vola” สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซิสเตอร์อุดมได้แบ่งปันความฝัน 9ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ประกอบการเล่าด้วยการแสดง ซึ่งเป็นดังการนำทางสู่เนื้อหาเกี่ยวกับความฝัน…ที่จะสำเร็จลงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือ “การเปลี่ยนแปลงตนเอง” นอกจากนี้การเสวนาโต๊ะกลมและการเข้ากลุ่มย่อยพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมที่เสริมเติมช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความสำคัญของการมีความฝันที่นำหนุนก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จ […]

FMA_News_1
01
สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล แบบอย่างผู้อบรม “การอยู่”ด้วยหัวใจมารดา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยหมู่คณะซาเลเซียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ตัวแทนคณะครู พนักงาน และสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ ทั้งหมดประมาณ 80 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช นักบุญเรีย  โดเมนิกา  มัซซาแรลโล ณ เวทีอนุบาล โดยบาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่านักบุญมาเรีย มัซซาแรลโลเป็นแบบอย่างของสตรีที่เข้มแข็ง แต่สุภาพอ่อนน้อมเสมอ แม้อ่านหนังสือไม่ได้ก็พยายามเรียนเพื่อจะได้สื่อสารกับสมาชิกและเยาวชน ทางจดหมายที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ  เป็นแบบอย่างของผู้อบรมด้วยใจมารดา ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้ถวายเทียนชีวิตของนักบุญเป็นดังแสงสว่างของ “การอยู่” เป็นเพื่อนร่วมทาง ความงดงามของชีวิตผู้ที่มอบตนแด่พระเจ้าทั้งครบแด่พระเจ้าทั้งครบและอุทิศตนดังมารดาเพื่อเยาวชน  ปังและเหล้าองุ่น  ประดุจปังที่ถูกบิ ชีวิตที่ขยันขันแข็งขัดเกล้าตนเองอย่างกล้าหาญ  และหาวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อค้ำจุนความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของบรรดาซิสเตอร์และเยาวชน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  ซิสเตอร์อธิการิณี กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมฉลองและกล่าว ต้อนรับบาดหลวงยอแซฟเกรียงศักดิ์  ชัยพรแก้ว อธิการของโรงเรียนแสงทองวิทยา และบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการ อีกทั้งขอบคุณ  ภราดา ยอห์น บัปติสต์ […]