Category: FMA_News_1

FMA_News_1
01 (Large)
รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2024  โอกาสฉลองสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดช่วงเวลาของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหมู่คณะแบบเรียบง่าย  เพื่อขอพรและร่วมฉลองความยินดีในวันปีใหม่ของไทยด้วยกัน   โดยซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้อาวุโสในบ้าน คือ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และ ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์   ได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์พร้อมกับซิสเตอร์และตัวแทนเยาวชนในบ้านของเราด้วยความสดชื่นยินดี   ทุกคนได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และอวยพรซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้น ยังมีพนักงานในบ้านที่แสดงความรัก รู้คุณและความปรารถนาดีต่อบรรดาซิสเตอร์ ด้วยการมอบพวงมาลัยและขอรดน้ำอวยพรให้ซิสเตอร์ทุกท่าน  ก่อนที่จะใช้เวลาในช่วงหยุดพักผ่อนในโอกาสวันสงกรานต์กับครอบครัว  …more photos…

FMA_News_1
433056561_814284934078707_4400132086985580845_n
การอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ในคณะระดับ CIAO

วันที่ 22 มีนาคม 2024   ซิสเตอร์ฐนชา โสทน สมาชิก ธมอ ผู้เยาว์ในแขวงไทย ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์ในระดับ CIAO ในหัวข้อ “Resouces and Challenges in the mission”   ซึ่งมีซิสเตอร์ผู้เยาว์ที่เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน   โดยมี Sr.Jeantte Palasota, FMA เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ โดยผ่าน Application Zoom จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี  และมี Sr.Cynthia Calabig และ Sr.Veronica Moe เป็นผู้ประสานงานอบรมในครั้งนี้ ระหว่างการอบรมได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ข้อท้าทายในภารกิจของซิสเตอร์ผู้เยาว์ ทำให้การอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่มั่งคั่งซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการอบรมที่มีการติดตามสมาชิกผู้เยาว์ในคณะอย่างใกล้ชิด โดยผู้อบรมได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเกี่ยวกับชีวิตการภาวนาทั้งระดับส่วนตัวและระดับหมู่คณะ

FMA_News_1
1
พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024  บิชอปยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  ศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนแมรี่ และโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรธานี  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี   โดย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ที่สอนคำสอน พร้อมด้วยบาดหลวงสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาส ได้อบรมเตรียมจิตใจเด็ก ๆ เพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้อย่างดี หลังจบพิธี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ กล่าวขอบคุณบิชอป คุณพ่อเจ้าวัด และบรรดาซิสเตอร์ ครูคำสอน  จากนั้นประธานในพิธีได้มอบที่ระลึกพร้อมกับใบอวยพรรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์  นำความยินดีมาสู่ผู้ปกครอง และพ่อ-แม่ทูนหัวทุกคน    …more photos…

FMA_News_1
005
ชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”

วันที่ 26-28 มกราคม 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน   ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนเซนต์เมรี่  นำนักเรียนยุวธรรมทูตเข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ โอกาสครบ 180 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต ณ บ้านสวนยอแซฟและวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีบาดหลวง ซิสเตอร์  ครูผู้รับผิดชอบ และยุวธรรมทูตจาก 11   สังฆมณฑล จำนวนทั้งหมด 798 คน  ภายใต้หัวข้อ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”   โดยบาดหลวงไตรรงค์  มูลตรี   ผู้อำนวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการชุมนุมระดับชาติในครั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2024  มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ 2024  พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ พระสมณทูตผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบเข็มยุวธรรมทูตให้กับตัวแทนยุวธรรมทูตแต่ละสังฆมณฑล  บิชอปวีรเดช   ใจเสรี   พระอัครสังฆราชอัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง ประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดจากบทเทศน์สรุปได้ 3 […]

FMA_News_1
01
งานวันคนพิการสากล

วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน จ.นครปฐม  และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ  นำนักเรียนผู้พิการทางการเห็นจำนวน  35 คน  ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2566  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้พิการประเภทต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง   ภายในงานมีกิจกรรมการจับสลากของขวัญของรางวัล รายการแสดง และพิธีมอบเกียรติบัตร โอกาสนี้สมาชิกของศูนยืฝึกอาชีพ ฯ คือ ครูวรัญญา  พูลเพิ่ม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคนพิการต้นแบบ  …more photos…

FMA_News_1
01
ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 10

วันที่ 12-15 มกราคม 2024   โรงเรียนนารีวุฒิได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียนครั้งที่ 10  ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยเอื้อสถานที่เพื่อใช้เป็นสนามการแข่งขันกีฬา และสถานที่พักสำหรับนักกีฬาหญิงและนักแสดงหญิงทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ โดยในบ่ายวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2024  ตัวแทนนักเรียนได้ร่วมในขบวนพาเหรดนำตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ประชาสัมพันธ์รอบตลาดบ้านโป่งอย่างยิ่งใหญ่อลังการ  มีน้อง “จาก้อน” และ “จากี้” มาสคอต ประจำงานมหกรรมกีฬาซาเลเซียนครั้งที่ 10   โอกาสนี้ ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และสมาชิกได้ร่วมรับชมพิธีเปิดงานที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ในระหว่างการจัดงาน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิได้ร่วมการแสดงบนเวทีวัฒนธรรม  และมีตัวแทนนักกีฬาที่ลงแข่งขันกีฬาบางประเภท ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลในครั้งนี้ด้วย  …more photos…

FMA_News_1
03
รับรางวัลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 5 มกราคม 2024  ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transforming)  สู่การ “เรียนดี มีความสุข” ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ยังเป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ได้รับมอบโล่รางวัลจากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบทั้งหมดจำนวน 16 โรงเรียน  …more photos…

FMA_News_1
02
ฉลองแม่พระนิรมลมลทิน (สตรีแห่งขนมปัง)

วันที่ 8 ธันวาคม 2023  แผนกอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่  จัดกิจกรรมเทิดเกียรติพระมารดานิรมลมลทินในหัวข้อ “พร้อมกับพระมารดามารีย์ …สตรีแห่งขนมปัง” ด้วยวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองเป็นเวลา 3 วัน  ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล ได้เชิญรูปปั้นแม่พระไปเยี่ยมในทุกห้องเรียน  คุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดภาวนาวอนขอพระพรแห่งความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันจากแม่พระด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ ในวันฉลองมีการแสดงเทิดเกียรติแม่พระบนเวที และนักเรียนร่วมภาวนาบทวันทามารีย์ในเวลาเที่ยงวัน พร้อมกับทุกคนในโรงเรียน เพื่อระลึกถึงวันเริ่มภารกิจของคณะซาเลเซียนในวันฉลองแม่พระนี้เอง   …more photos…

FMA_News_1
IMG_1081
ครอบครัวซาเลเซียนสมโภชแม่พระนิรมลทิน

วันที่ 7 ธันวาคม 2023  สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเขตสามพราน  ทำการสมโภชแม่พระนิรมลทินพร้อมกัน โดยรวมตัวที่บ้านธารพระพร สามพราน  มีวจนพิธีกรรมสวดทำวัตรเย็น  โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีกรรม โอกาสที่ท่านอยู่ระหว่างการเยี่ยมสมาชิกหมู่คณะบ้านซาเลเซียน สามพราน  พร้อมด้วยการรวมกลุ่มของสมาชิกของหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์  หมู่คณะมารีย์นิรมล บ้านนวกสถานผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  กลุ่ม VDB  และเยาวชนจากบ้านต่าง ๆ  ทุกคนร่วมภาวนาต่อพระมารดาผู้นิรมลด้วยบรรยากาศที่ชวนศรัทธา  จากนั้นมีการแสดงเทิดเกียรติแม่พระที่ทุกกลุ่มได้จัดเตรียมด้วยความคิดสร้างสรรค์  หลากหลาย สร้างความสนุกสนาน และมีข้อคิดที่ส่งเสริมความรักศรัทธาต่อแม่พระ หลังจากการแสดง คุณพ่อบุญเลิศ ได้ให้โอวาทเล็กน้อย และอวยพรทุกคนที่มาร่วมฉลองในบรรยากาศครอบครัวด้วยความยินดี  และจบด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำที่บ้านธารพระพร  …more photos…

FMA_News_1
02 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง

สมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ ยินดีต้อนรับ  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โอกาสเยี่ยมประจำปี ระหว่างวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2023 ชาวนารีวุฒิให้การต้อนรับท่าน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว โดยมีคณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู และนักเรียนมอบดอกไม้แด่ท่าน ซิสเตอร์ได้เริ่มการเยี่ยมภายใต้การนำและพระพรของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ มีการพบปะกับสมาชิก คณะครู พนักงาน และกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน เริ่มจากนักเรียนคาทอลิก ผู้ร่วมงานซาเลเซียน คุณครูคาทอลิก กลุ่มนักเรียนประจำ ศิษย์เก่า กลุ่ม ADMA VIDES SSYV  คณะครู นักเรียนและพนักงาน ซึ่งให้การต้อนรับด้วยการแสดงจากใจของทุก ๆ คน ท่านได้มอบข้อคิด แบ่งปันสิ่งดี ๆ ด้วยคำพูดเรียบง่าย แต่สามารถจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  เชื้อเชิญให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเป็นผู้สร้างความสุขให้กับทุกคน ก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวดุจครอบครัวเดียวกัน ไม่พลาดที่จะมีการแสดงบรรเลงโชว์ของวงโยธวาทิตด้วยบทเพลงที่พวกเขาเตรียมเพื่อการแข่งขันที่กำลังใกล้เข้ามา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023  สมาชิกในหมู่คณะขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเยี่ยม โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว […]