จดหมายคำสอนของท่าน…

mm_edit_2007

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6
The Letter 01
ถึง…นายแพทย์เปาโล ปาโรตี
ขอบคุณในความเอาใจใส่ดูแลหมู่คณะ
The Letter 02
ถึง…พระสงฆ์องค์หนึ่ง
ให้ความกระจ่ายชัดเกี่ยวกับข่าวที่ไม่ตรงความจริงในการสวมเสื้อเป็นนักบวชของหลานของคุณพ่อ และชี้แจงเงื่อนไขสำหรับการรับเข้าเป็นสมาชิกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
The Letter 03
ถึง…คุณพ่อบอสโกผู้ตั้งคณะ
ส่งความสุขโอกาสวันศาสนนามของคุณพ่อบอสโก
The Letter 04
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการ คุณพ่อยอห์น กัลเยโร
ส่งพระความสุขในวันคริสต์มาส ส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะและข่าวของซิสเตอร์บางคนที่คุณพ่อกัลเยโรรู้จักดี
The Letter 05
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการของคณะ
         คุณพ่อยอห์น กัลเยโร
ส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะที่มอร์เนเซและหมู่คณะแรก ๆ รวมทั้งการแสดงความปรารถนาที่จะไปอเมริกา
The Letter 06
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการของคณะ
         คุณพ่อยอห์น กัลเยโร
ส่งข่าวของบ้านและคณะ เล่าถึงความเป็นอยู่ของเด็กแปลกประหลาดที่มอร์เนเซ
The Letter 07
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการ  คุณพ่อยอห์น กัลเยโร
ขอบคุณสำหรับจดหมายที่ได้รับ และส่งข่าวเกี่ยวกับบ้านมอร์เนเซและบ้านที่เปิดใหม่ ๆ
The Letter 08
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการบ้านมอร์เนเซ
คุณพ่อจาโกโม คอสตามาญา
พร้อมกับการอวยพรวันคริสตมาส มาเดอร์มัสซาแรลโลได้แสดงความกตัญญู สำหรับการอุทิศตนอย่างสิ้นเชิงของคุณพ่อจิตตาธิการต่อหมู่คณะ
The Letter 09
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการคณะ คุณพ่อยอห์น กัลเยโร
ส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะและบ้านที่เปิดใหม่ในเดือนธันวาคม 2 บ้าน แสดงความปรารถนาที่จะไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่พร้อมจะเดินทาง
The Letter 10
ถึง…นายฟรันเชลโก บอสโก
    ส่งความสุขวันคริสต์มาสและส่งข่าวเกี่ยวกับลูกทั้งสามซึ่งเป็นนักเรียนประจำที่มอร์เนเซ