ผู้สืบทอดตำแหน่งพระพรพิเศษคณะซาเลเซียน

ผู้สืบทอดตำแหน่งพระพรพิเศษคณะซาเลเซียน

01_Rua2 02_albera_paolo0001 03_Beato_Filippo_Rinaldi_I 04_Pietro Ricaldone 05_ziggiotti_ritratto
Michele Rua
(1837-1910)
Paolo Albera
(1844 – 1921)
Filippo Rinaldi
(1856 – 1931)
Pietro Ricaldone
(1870 – 1951)
Renato Ziggiotti
(1892 – 1983)
 06_Ricceri  07_Don_Egidio_Vigano_SDB  08_Juan Edmundo Vecchi  09_PascualChavez  10_Angel_Fernandez_Artime
 Luigi Ricceri
(1901 – 1989)
 Egidio Viganò
(1920 – 1995)
 Juan Edmundo Vecchi
(1931 – 2002)
 Pascual Chávez Villanueva
(1947 – )
 Ángel Fernández Artime[1]
(1960 – )