เพลงคณะ

1. สื่อรัก

2. จิตวิญญาณข้าฯ สรรเสริญ
3. บอสโกนักบุญสุนทร

4. พระวาจาบันดาลชีวิต
5. ภาวนาเช้า

6. ความรักมั่นคง
7. ติมรักใหม่

8. ความหวังของสังคม
9. เพาะรัก

10. คำถาม
11. เพื่อมวลชน