Author: admin

Catholic News
cq5dam.thumbnail.cropped.750.422
สารวันผู้ยากไร้โลกครั้งที่ 3

ผู้ยากไร้ได้ช่วยชีวิตพวกเราเพราะพวกเขาเผยพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าให้เราได้เห็น   หัวข้อวันผู้ยากไร้โลกครั้งที่ 3 ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเลือกคือ “เพราะพระองค์ไม่มีวันทรงลืมคนขัดสนเลย ความหวังของคนยากจนจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอน” (สดด 9:18) ในสารวันผู้ยากไร้โลกซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสว่า คำพูดเหล่านั้นของบทสดุดี “แสดงให้เห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งที่ว่า ความเชื่อคือสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในหัวใจของผู้ยากไร้ ความเชื่อช่วยพวกเขากอบกู้ฟื้นฟูความหวังในยามที่ต้องเผชิญกับความอยุติธรรม ความทุกข์และความไม่แน่นอนของชีวิต” ทรงชี้ให้เห็นว่าตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามีคนรวยและคนจนอยู่เสมอ และในวันนี้ “เราต้องยอมรับการเป็นทาสรูปแบบใหม่ ๆ ของชายหญิงเยาวชนและเด็กหลายล้านคน”  “กี่ครั้งกี่หนที่พวกเราเห็นคนยากจนคุ้ยตามถังขยะเพื่อค้นหาสิ่งที่คนอื่นทิ้งด้วยความหวังว่าจะเจอบางสิ่งบางอย่างเพื่อสวมใส่หรือเพื่อเลี้ยงชีวิต” ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงให้ความสนใจคนยากไร้อยู่เสมอ “สถานการณ์ของผู้ยากไร้ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เตือนใจเราให้ไม่อยู่ห่างจากพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาและทนทุกข์ทรมานในพวกเขา เราถูกเรียกให้สัมผัสเลือดเนื้อของพระองค์ในผู้ยากไร้และมุ่งมั่นเสนอตัวรับใช้ นี่เป็นการประกาศข่าวดีอย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคนยากจนรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมของพวกเขานั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต่างไปจากการประกาศข่าวดีแห่งความรอดเลย ในทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นความสมจริงของความเชื่อของคริสตชนและความถูกต้องทางประวัติศาสตร์” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความหวังของคริสตชนท่ามกลางกระแสของสังคมในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสบริโภคนิยมซึ่งทำให้ของสิ้นเปลืองเกิดขึ้นเต็มไปหมดเพียงเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่คนทั่วไปคิดว่าดี สิ่งที่จำเป็นในตอนนี้ คือการเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อที่เราจะได้รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนจำเป็น เพื่อที่เราจะสามารถมอบเนื้อหาและยืนยันการประกาศอาณาจักรของพระเจ้า” พระองค์ท่านได้ตรัสอีกว่า “ถึงแม้ว่าคนจนจะต้องการสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า หรือ อาหารอุ่นๆ สักมื้อ แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคือความรัก” “พระเจ้าได้เลือกสิ่งที่อ่อนแอเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่แข็งแกร่งได้ละอาย ผู้ยากไร้ได้ช่วยชีวิตพวกเราเพราะพวกเขาเผยพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าให้เราได้เห็น” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสสรุปว่า “หากศิษย์พระคริสต์ปรารถนาจะเป็นผู้ประกาศ พวกเขาต้องหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่จับต้องได้”  พระองค์ท่านทรงขอให้ชุมนุมคริสตชนทุกแห่งและทุกคนที่รู้สึกถูกกระตุ้นให้เสนอความหวังและการปลอบโยนคนจน “ช่วยกันส่งเสริมวันผู้ยากไร้โลกให้เป็นโอกาสของความมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อว่าจะไม่มีใครถูกกีดกันจากความใกล้ชิดและความน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” […]

FMA_News
all
ฟังการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ

21 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยม ฟังการบรรยายการศึกษาโดยวิทยากร ครูมิกกี้ จิตปภา สุพันธะ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน การบรรยายการศึกษาที่จะเปลี่ยน “อนาคต”ของนักเรียน ด้วยโปรแกรมการค้นหาตนเอง แชร์ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งได้ด้วยตนเอง และประสบการณ์ชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียน โอกาสและทุนการศึกษามากมาย กิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ฟังการบรรยายการศึกษาจากวิทยากรระดับประเทศ รับการชี้แนวทางการค้นหางานที่ใช่อาชีพที่ชอบด้วยตนเอง และโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าแคมป์ ออกเดินทางตามฝันใช้ชีวิตที่มิวนิค ประเทศเยอรมันนี สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ไปกับ Allianz Explorer camp 2019 more photos…

FMA_News
23
พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก มาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านได้มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนทุกคน พิธีดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนทุกคน สุดท้าย ยังได้มีการร่วมติดสัญลักษณ์การร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ภายใต้อุดมการณ์ประจำปีนี้ที่ว่า “ร่วมใจ สร้างความสุขแท้ แก่สังคม”  more photos…

FMA_News_1
IMG_9123
…ร่วมใจสร้าง ความสุข…

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2019 หมู่คณะหาดใหญ่ได้เฉลิมฉลองวันหมู่คณะครั้งแรกของปีการศึกษาใหม่ โดยเดินทางไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชาติและผจญภัยด้วยกันที่ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง  ล่องแก่งป๋านึง  ชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  จังหวัดสตูล การไปเที่ยวครั้งนี้ ยังเป็นการสำรวจเส้นทางและทดสอบความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อพานักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ไปจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และเที่ยวประจำปีในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน  2019  ซึ่งนำโดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี  ซิสเตอร์ขวัญเรือน  โอนากุล  ซิสเตอร์มะลิวัลย์  ตันสิงห์ พร้อมด้วยคุณครู 4 ท่าน และนักเรียนประจำ 93  คน  ผู้ปกครองชาวสตูลได้ให้การต้อนรับ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างอย่างอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นเพื่อนร่วมผจญภัยกับลูกๆด้วย  เด็กทุกคนสนุกสนาน  ตื่นตากับความงามของถ้ำภูผาเพชรและตื่นเต้นกับการล่องแก่ง ยิ่งกว่านั้นกิจกรรมเหล่านี้ได้กลับเป็นบทเรียนชีวิตอันล้ำค่า  สร้างมิตรภาพและความสุขแก่กัน more photos…

FMA_News_1
IMG_4961
กิจกรรรม “สร้างสรรค์ สร้างสุขภาพจิตดี”

กิจกรรรม “สร้างสรรค์ สร้างสุขภาพจิตดี” เป็นกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี และกล้าแสดงออกตามความถนัดได้อย่างเหมาะสม ในภาคเรียนที่ 1 นี้จะเป็นกิจกรรม “พี่สอน น้องเล่น” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้จัดเตรียม การละเล่นพื้นบ้านไทยให้ พี่น้องนักเรียนได้เข้าร่วมดังนี้ 1.กระโดดเชือก 2.ปิดตาตีหม้อ 3.ขี่ม้าก้านกล้วย 4.ชักกะเย่อ 5.กาฝักไข่ 6.ตะแล้ปแก็ป 7.เป่ากบ 8.วิ่งกระสอบ 9.มอญซ่อนผ้า กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นในวันที่ 18,19,20 มิถุนายน 2562 (ช่วงเวลาพักเที่ยง 12:20 – 12:45 น.) สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงยิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม more photos…

FMA_News_1
IMG_7763
เฉลิมฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

ครอบครัวซาเลเซียนที่หาดใหญ่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ในวัดน้อยของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ  อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับสมาชิกซาเลเซียน และซาเลเซียนผู้ร่วมงานของบ้านหาดใหญ่ คุณพ่อได้ให้ข้อคิด เชิญชวนให้เลียนแบบอย่างความสุภาพเรียบง่าย และความถ่อมตนของท่านนักบุญ  หลังพิธีมิสซาสมาชิกทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในบรรยากาศแห่งความสุขเบิกบานแบบครอบครัวซาเลเซียนอย่างแท้จริง หมู่คณะยังได้แบ่งปันความสุขนี้แก่คณะครูที่มาร่วมประชุมก่อนเปิดปีการศึกษา  เชิญชวนให้ทุกคน “ กลับบ้าน กลับมอร์เนซ ” ด้วยการชมชีวประวัติของมาเดอร์มัสซาแรลโล เและขอพรสำหรับภารกิจการเป็นผู้อบรมตามแบบอย่างของท่าน more photos…

FMA_News
IMG_6703
ไหว้ครูวิสุทธิวงศ์

ในวันที่13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้รับเกียรติจากมาเดอร์นิภา ระงับพิษ มาเป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสวันไหว้ครูนี้ด้วย more photos…

FMA_News_1
cover620613
พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562

พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจากกิจกรรมไหว้ครู ในหัวข้อ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี มีการมอบตำแหน่งให้แก่ผู้นำในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านคุณธรรม ประธานสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียน ผู้นำเยาวชนและผู้นำนักเรียน ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ คุณครูแม่สีรับมอบองค์อุปถัมภ์ ได้แก่ 1.บุญราศีเลารา วีกุญญา (สีเหลือง) คุณครูพัชรี ชื่นชม / คุณครูดาราณี คงสกุล 2.น.ยอห์น บอสโก(สีเขียว) คุณครูสุธัญญา คงวิเศษ / คุณครูวิยะดา สงวนตั้ง 3.น.ดอมินิก ซาวีโอ (สีฟ้า) คุณครูสายรุ้ง เอกบุตร / คุณครูอรวรรณ กิจจิว 4.น.มาเรีย มัสซาแรลโล (สีชมพู) คุณครูนิอร ดอนศรีมัน / คุณครูฑิฆัมพร แสนสุข 5.นางสาวพุธณาวรรณ พลพวก […]