กิจกรรรม “สร้างสรรค์ สร้างสุขภาพจิตดี”

IMG_4961

กิจกรรรม “สร้างสรรค์ สร้างสุขภาพจิตดี” เป็นกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี และกล้าแสดงออกตามความถนัดได้อย่างเหมาะสม
ในภาคเรียนที่ 1 นี้จะเป็นกิจกรรม “พี่สอน น้องเล่น” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้จัดเตรียม
การละเล่นพื้นบ้านไทยให้ พี่น้องนักเรียนได้เข้าร่วมดังนี้
1.กระโดดเชือก
2.ปิดตาตีหม้อ
3.ขี่ม้าก้านกล้วย
4.ชักกะเย่อ
5.กาฝักไข่
6.ตะแล้ปแก็ป
7.เป่ากบ
8.วิ่งกระสอบ
9.มอญซ่อนผ้า
กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นในวันที่ 18,19,20 มิถุนายน 2562 (ช่วงเวลาพักเที่ยง 12:20 – 12:45 น.)
สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงยิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *