เฉลิมฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

IMG_7763

ครอบครัวซาเลเซียนที่หาดใหญ่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ในวัดน้อยของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ  อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับสมาชิกซาเลเซียน และซาเลเซียนผู้ร่วมงานของบ้านหาดใหญ่ คุณพ่อได้ให้ข้อคิด เชิญชวนให้เลียนแบบอย่างความสุภาพเรียบง่าย และความถ่อมตนของท่านนักบุญ  หลังพิธีมิสซาสมาชิกทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในบรรยากาศแห่งความสุขเบิกบานแบบครอบครัวซาเลเซียนอย่างแท้จริง

หมู่คณะยังได้แบ่งปันความสุขนี้แก่คณะครูที่มาร่วมประชุมก่อนเปิดปีการศึกษา  เชิญชวนให้ทุกคน “ กลับบ้าน กลับมอร์เนซ ” ด้วยการชมชีวประวัติของมาเดอร์มัสซาแรลโล เและขอพรสำหรับภารกิจการเป็นผู้อบรมตามแบบอย่างของท่าน more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *