"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  สมัชชารณรงค์ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรี

  วันที่ 25-26 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เข้าร่วมสัมมนา “สมัชชารณรงค์ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรีในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มศักยภาพ”  ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ประกาศข่าวดี) สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยมีคุณจิรนันท์  สกุลตั้งไพศาล ประธานคณะกรรมการสตรีฯ ที่ได้อุทิศตนทำงานด้วยความเสียสละมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคุณค่าบทบาทสตรีในพระศาสนจักร  สตรีกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน   กฎหมายที่เกี่ยวกับสตรี และกระบวนการสร้างคน โดยทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์เต็มด้วยความสนุกสนาน ความรู้ และข้อคิดที่ดีต่อสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากมาย    ในวันที่ 26 มีนาคม  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์  ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นที่ระลึกขอบคุณคณะกรรมการที่หมดวาระ  และแสดงความยินดีกับคุณวรภรณ์ เจริญรัตน์ ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี  โดยมีคุณพ่อวันฉลอง บุราณ เป็นจิตตาธิการฯ

 • Close Up
  01
  ธมอ สัมผัสชีวิตธรรมทูต

  ฝ่ายงานธรรมทูต คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดโครงการ “สัมผัสชีวิตธรรมทูต”  ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ 16-20 มีนาคม ค.ศ. 2023  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานพร้อมสมาชิก    ฝ่ายงานธรรมทูตได้ออกเดินทางสู่เชียงใหม่และได้แวะคำนับ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ณ สำนักมิสซังเชียงใหม่  สมาชิกได้ร่วมพิธีเปิด โครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูต  จากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้บ้านสานฝันปันสุข  ณ ตำบลดอยแก้ว  โดย ภราดาอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์ คณะเซนต์คาเบรียล ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการช่วยเหลือชาวบ้าน การปลูกต้นกาแฟ โกโก้ การผลิตน้ำดี่ม ฯลฯ ทุกผลิตผลนั้นเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวดอย  เพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขาอย่างมีคุณค่า   ภาคบ่ายซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์ซาเลเซียนธรรมทูตชาวอิตาเลียน ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตธรรมทูตของท่านที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อเยาวชนในชีวิตที่เรียบง่าย จากนั้นซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาของบ้านธิดารักษ์และเยี่ยมชมกิจการของบ้าน วันที่สองได้ไปสัมผัสชีวิตธรรมทูตบนดอยของคณะเบธาราม  ที่หมู่บ้านสบแอบ (วัดนักบุญสเตฟาโน)  บ้านหนองหล่น(วัดนักบุญยอห์น บอสโก) บ้านผาหมอน (วัดนักบุญเปโตร) บ้านอ่างกาน้อย (วัดอัครเทวดาคาเบรียล)   และแม่กลางหลวง (วัดนักบุญโยแซฟ)   คุณพ่อติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์  […]

 • Close Up
  12.mornese
  การอบรมผู้นำโครงการมอร์เนเซ 2023-2027

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ไปเข้าร่วมโครงการของฝ่ายอบรม “ Progetto Mornese Animatrici 2023-2027 ” ระดับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้าน Sacro Cuore ประเทศอิตาลี โดยมีซิสเตอร์ Jeanette Palasota FMA. Coordinatrice Progetto Mornese เป็นผู้ประสานงาน สมาชิกเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 27 คน จากแขวงต่างๆทั่วโลกรวม 24 แขวง การร่วมวางแผน 6 ปีของการดำเนินการตามโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมจะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Progetto Mornese Animatrici ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพบกันระดับกลุ่มใหญ่ มีการศึกษาเอกสารและไตร่ตรอง  องค์ประกอบแห่งพระพรพิเศษ (ELEMENTI CARISMATICI) จากแนวปฏิบัติสมัชชาครั้งที่ 24 นำมาแบ่งปันและเข้ากลุ่มเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ (Obiettivo) และเป้าหมาย […]

 • Close Up
  onlines1 (1)
  ประชุมออนไลน์ อบรม – ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023    ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานแขวง ฝ่ายงานธรรมทูต  เข้าร่วมการประชุมอบรมออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายงานธรรมทูตพร้อมกับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  โดยมีซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูตและทีมผู้ประสานงานส่วนกลาง  ได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ตามแนวทางของสมัชชาครั้งที่ 24 ที่ได้นำเสนอการปลุกเร้าใจด้านการอบรมเป็นพิเศษ  การพบปะผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตแต่ละทวีป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา  หัวข้อ ในครั้งนี้คือ  อาสาสมัครธรรมทูต    (Il volontariato missionario)  เป็นกระแสเรียกหนึ่งของฆราวาส อดีตอัครธิการคณะซาเลเซียน  Don Pascual Chavez   ให้การอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณ์ธรรมทูตของคณะซาเลเซียน  และ ซิสเตอร์โมนาลิซ่า แบร์นาดิโน มาคาโด (suor Monaliza Bernardino Machado) ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมทูต  ที่แขวง Nossa Senhora Aparecida  (BAP) จากนั้นซิสเตอร์รูธ เดล […]

 • 01
 • 01
 • 12.mornese
 • onlines1 (1)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์...เชิญชวนสมาชิกในครอบครัว ธมอ ร่วมเตรียมจิตใจฉลองวันกตัญญูระดับโลก ปี 2023 ซึ่งจะจัดฉลองที่เมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย ในวันที่ 26 เมษายน 2023 ...เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณแห่งชีวิตของ มาเดอร์ เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ...ในหัวข้อการฉลอง คือ “พร้อมกับพระมารดามารีย์ ให้เราก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ”

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Activities News

 • FMA_News
  334212417_1163431181016439_6310716396804718950_n
  ขอบคุณและอำลาด้วยใจรักกตัญญู

  “เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน       กาลเวลาเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาพาจากแสนห่างไกล    แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง” วันที่ 2 มีนาคม 2023  โอกาสครบวาระ 6 ปีของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีอำลาอาลัย แสดงความรักกตัญญูและขอบคุณซิสเตอร์ที่ได้ดูแล อยู่ท่ามกลางชาววิสุทธิวงศ์ด้วยใจมารดา เป็นแรงบันดาลใจ และกำลังใจแก่ทุก ๆ คนได้สัมผัสถึงความรักใจดีของซิสเตอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมา พิธีอำลาดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง เต็มด้วยความทรงจำที่ดี มีขบวนแห่นางรำ การแสดงของนักเรียน  คณะครู สุนทรพจน์และมอบที่ระลึกให้กับซิสเตอร์ จากนั้น ได้รับฟังโอวาทดี ๆ จากท่านที่ได้ให้กำลังใจขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้ก้าวเดินมาร่วมกัน และให้พรกับทุกคน จากนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเป็นประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่จะคอยเป็นกำลังใจให้ซิสเตอร์เสมอ ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงจากชาววิสุทธิวงศ์ทุกคน

 • FMA_News
  01
  กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรมในแต่ละฐาน  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า จากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดแสดงผลงานจากโครงงานของแต่ละระดับชั้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงงานให้ได้ชิม และรับฟังขั้นตอนการผลิตจากน้องอนุบาล ในบรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความสนใจ และสนุกสนาน พร้อมชมผลงานของตนเองและผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ในพิธีปิดกิจกรรมมีการแสดงจากกลุ่มสาระสังคมฯ และการแสดงชุดพิเศษอีกด้วย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้นำกลุ่มธรรมทูตชาวเกาหลีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

 • FMA_News
  01
  พิธีศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ที่วัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจำนวน 56 คน โปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก แก่เยาวชนอีกจำนวน 41 คน ซึ่งมาจาก 6 วัด ได้แก่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูง, วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม, วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราช, วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง และวัดนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน รวมทั้งสิ้น 97 คน  โอกาสนี้ พระคุณเจ้าทำการเสก และมอบสายประคำ เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคน

 • FMA_News
  DSC00474 (Large)
  ฉลองกตัญญู…ขอบคุณด้วยสุดใจ

  วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2023  สมาชิกหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน เปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมกันแสดงความขอบคุณแด่ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ในโอกาสวันฉลองกตัญญูระดับบ้าน ในหัวข้อ “Grazie di tutto il cuore” ซึ่งตลอดเดือนที่ผ่านมา หมู่คณะได้เตรียมจิตใจด้วยการภาวนาใส่จุดประสงค์เป็นพิเศษในพิธีกรรมประจำวัน มีการอ่านสุนทรพจน์ การแสดงละคร  การแสดงของนักเรียนธิดารักษ์ และเปรอัสปีรันต์  จากนั้น มีการเล่นเกมและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในบรรยากาศแห่งความยินดี ในเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 บรรดาซิสเตอร์และคุณครูได้นำนักเรียนธิดารักษ์ไปทัศนศึกษาประจำปีที่ The resort water park  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นสวนน้ำกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทิวเขาบรรยากาศสวยงาม ทำให้พวกเขาสนุกสนานและมีความสุขอย่างมาก  …more photos… 

 • 334212417_1163431181016439_6310716396804718950_n
 • 01
 • 01
 • DSC00474 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links