"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  00
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

  วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท ได้ร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 ท่าน จาก 11 สังฆมณฑล 9 องค์กร วันที่ 4 มิถุนายน 2024 ทางคณะได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณต้อนรับจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ อ.แม่สาย จ. เชียงราย โดยมีคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสัตบุรุษวัดนักฟรังซิส เซเวียร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2024 ในช่วงเช้า คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน ได้แบ่งปันเกี่ยวกับ “International Youth Pastoral […]

 • Close Up
  01
  การประชุมผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง

  วันที่ 4-5 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบงานสื่อสารมวลชนระดับแขวง   โดยมีซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานระดับแขวง และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อระดับบ้านจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านธารพระพร อ.สามพราน  จ.นครปฐม บรรยากาศของการประชุมดำเนินไปอย่างจริงจัง สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเปิดสู่การเรียนรู้เทคนิค วิธีการของการนำสื่อเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน และในการประกอบภารกิจการอภิบาลท่ามกลางเยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทํางานด้านสื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์เครือข่ายสังคม  เรียนรู้ทักษะการเขียนข่าว-บทความ-การประชาสัมพันธ์  ศึกษาแนวทางการจัดเก็บเอกสารภาพและเอกสารต่าง ๆ อย่างมีระบบ รวมทั้งการแบ่งปันข้อคิดจากเอกสารของคณะ “แนวทางการปฏิบัติของ ธมอ ในเครือข่ายสังคม”  และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารในยุค AI จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ ทีมงานสื่อ ฯ  และจากผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ช่วยให้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงการสื่อสารแท้จริง คือการปล่อยให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก เป้นผู้นำพาเราให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการสื่อสารที่แท้จริง โดยมีพื้นฐานบนความรัก  การเสวนา  การเปิดใจรับฟัง และมุ่งมั่นยืนหยัดในอัตลักษณ์ของการเป็น ธมอ สตรีผู้รับเจิม ท่ามกลางเยาวชน ซึ่งเป็น […]

 • Close Up
  01
  เข้าเงียบคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน 2024

  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2024   สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงประเทศไทย กัมพูชา และ สปป ลาว  ทำการเข้าเงียบประจำปี 2024  ในหัวข้อ “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ – หัวใจที่เปลี่ยนหมาป่าให้เป็นลูกแกะ”  ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีบรรดาพระสงฆ์  ซิสเตอร์ที่เป็นจิตตาธิการ  และสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานจากบ้านต่าง ๆ จำนวน 86 คน  ร่วมการเปิดเข้าเงียบในเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  โดยคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการระดับแขวง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และตลอดการเข้าเงียบ คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์อบรมและแบ่งปันเกี่ยวกับความฝัน 9 ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ พร้อมด้วยการให้คำสัญญาของสมาชิกใหม่จำนวน 15 คน  ซึ่งทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวใหญ่ของคุณพ่อบอสโก  […]

 • Close Up
  021
  ครอบครัวซาเลเซียนช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์

  วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2024  คุณพ่อนพดล ยอแซฟ(ซดบ) ได้นำทีมสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน เดินทางไปส่งมอบสิ่งของช่วยผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  หลังจากที่ได้รับบริจาคปัจจัยทั้งเงินและสิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งยารักษาโรคจากผู้มีน้ำใจดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีตัวแทนของครอบครัวซาเลเซียนร่วมเดินทางไปพร้อมด้วยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ตัวแทนคณะนักบวช ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และอาสาสมัคร VIDES  ซึ่งไปสมทบกับซิสเตอร์คณะคามิลเลียนซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากด้วย เมื่อเดินทางถึงที่หมาย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิฐนนทชัย ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุกฝ่าย  ในวันรุ่งขึ้น ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ร่วมกับคริสตชนวัดนักบุญเปาโล  ปางส่งคำ อ.แม่สอด  เพื่อขอพระพรสำหรับภารกิจที่กระทำจะได้สำเร็จและเกิดผลดี เป็นต้น กับผู้ที่ประสบความยากลำบาก  หลังมิสซาได้แจกขนมให้กับเด็ก ๆ และชาวบ้านที่มาร่วมฉลองด้วย จากนั้นทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของและปัจจัยแก่ผู้ลี้ภัยที่เมียนมาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกะเหรี่ยงติดตามให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  …more photos…

 • 00
 • 01
 • 01
 • 021
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 2024 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนให้เราภาวนาเพื่อบรรดาผู้อพยพที่ต้องหลบหนีภัยสงคราม ความหิวโหยที่ต้องประสบกับการเดินทางที่เต็มด้วยอันตรายและความรุนแรง ขอให้พวกเขาได้รับการต้อนรับและโอกาสใหม่ ๆ ในประเทศที่ต้อนรับพวกเขา

Newsletter & สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  2_0
  อบรมการเล่าและการใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

  วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับคณะครูอนุบาลจำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเล่า + การใช้นิทานทำกิจกรรมในเด็กปฐมวัยรูปแบบต่าง ๆ” ณ ห้องพัฒนาการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล  โดยมีนายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้นิทานในการเรียนการสอนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเล่านิทานให้สนุกมากขึ้นเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานหลากหลายวิธีการ และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเพลิดเพลิน   …more photos…

 • FMA_News
  01
  การจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2024  ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมของหอพักฯ โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชุม รวมนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 16 คน หลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งจัดตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จำนวน 10 คน และคณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชน จำนวน 10 คน โดยตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนพี่น้องในหอพัก ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของหอพักฯ เป็นต้นในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสร้างความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนต่อข้อเรียกร้องขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในสมณสาสน์ “จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ในการให้ความสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการเริ่มจากการรู้จักดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว ดูแลเพื่อนพี่น้องในทุกระดับ บนพื้นฐานแนวความคิดของแผนระยะ 7 ปี ของสมณสาส์น ซึ่งได้แก่ การตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของโลก (เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและการลดเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้เกิดความเป็นกลางของคาร์บอน […]

 • FMA_News
  001
  ต้อนรับเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย

  วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024   พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมเยียนชุมชนแห่งความเชื่อ พระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  เป็นครั้งแรก หมู่คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ร่วมกับคุณพ่อเปาโลสมนึก สุทธิ   เจ้าอาวาส และคุณพ่อปลัด ธรรมทูตจากประเทศเกาหลีและสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้ร่วมต้อนรับท่านอย่างสง่า ด้วยธงที่โบกสะบัดอย่างสง่างาม 2 ข้างทาง และมีการแสดงรำอวยพรชุด “ออนซอนชาวอีสานงามตระการวัฒนธรรม” โดยคณะนักเรียน ครู  และชาวบ้านที่เตรียมการแสดงต้อนรับชุดนี้ จากนั้นได้ร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้า ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า โดยมีบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์  และบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  คณะพระสงฆ์ นักบวช  ร่วมขบวนรถพิเศษ “ซาเล้ง” แห่รอบชุมชน  พร้อมกับสวดภาวนา และอวยพรแด่บรรดาพี่น้องสัตบุรุษ ณ พระรูปแม่พระประจำหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้าน   โอกาสนี้สัตบุรุษได้ร่วมทำโรงทาน […]

 • FMA_News
  01
  เฉลิมฉลององค์แห่งความรัก….

  หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ร่วมเฉลิมฉลองขอบพระคุณ “พระเจ้า…องค์แห่งความรัก” โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2024 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดน้อยของหมู่คณะ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ท่านได้กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนและเชิญชวนเราได้ปล่อยให้พระเจ้าทรงทรงรักเรา เพราะ “เป็นเรื่องที่ง่ายที่พระเจ้าจะทรงรักเราแต่เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าที่เราจะปล่อยให้พระเจ้าทรงรักเรา” ช่วงสุดท้ายหลังการขับร้องบทเพลงสรรเสริญดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแล้ว ผู้ร่วมพิธีได้จับข้อคิดที่ระลึกเสมือนดังจดหมายน้อยจากพระเยซูเจ้าถึงแต่ละคน ซึ่งจะเป็นดังแนวทางการเจริญชีวิตแต่ละวันต่อไป…  more photos…

 • 2_0
 • 01
 • 001
 • 01
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links