พระสันตะปาปาอวยพรโรมและโลก

433056532_958468202506934_1895666591390281879_n

เช้าวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ณ ลานห้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงวาติกัน  ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีกว่า 30,000 คน   หลังจากพิธีมิสซา พระองค์เสด็จยังระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อทรงประทานพร “อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ” แด่โรมและโลก  ซึ่งการประทานพรนี้จะกระทำปีละ 2 ครั้ง คือวันปัสกาและวันคริสต์มาส  พร้อมทั้งทรงเรียกร้องให้มีสันติภาพในโลกที่กำลังทำสงคราม  ทรงขอให้ทุกคนปกป้องชีวิตผู้บริสุทิ์  ไม่ว่าจะเป็นจากการทำแท้ง  ความอดอยาก หรือการค้ามนุษย์  ทรงขอให้ทุกคนอย่าสิ้นหวังกับสันติภาพ ด้วยความเชื่อมั่นในองค์รพะเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ #PopeReport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *