พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนให้ทุกคน “ก้าวเดินไปด้วยกัน” #Synod 2021-2023

06

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมกิจกรรม “ห้วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง”(Moment of Reflection)  ที่หอประชุมซีนอดใหม่ ก่อนที่จะมีพิธีมิสซาเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการเวลา 10.00 น.(ตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15.00 น.) ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญชวนพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส เยาวชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม 300 คน เข้าร่วมประชุมทั้งการประชุมปกติกับการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยในระหว่างการประชุมนั้นได้มีตัวแทนเยาวชนชาวโปรตุเกส ชิลี และอินเดีย นำขบวนแห่หนังสือพระคัมภีร์ และเทียน นำมาไว้กลางห้องประชุม เพื่อเป็นสัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้า และอ่านพระคัมภีร์ 3 ภาษา จากนั้นจะเป็นการนำรำพึง โดยคุณพ่อ Paul BERE จากประเทศบูกิน่าฟาโซ และ Cristina Inoges Sanz จากประเทศสเปน เมื่อจบจากการนำรำพึงแล้วจะเป็นโอวาทจากสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส การทักทายจากพระคาร์ดินัล Jean-Claude Hollerich และการแบ่งปันจากตัวแทนของผู้ที่อยู่ในทวีปที่ต่างกัน และปิดท้ายด้วยการสรุปจากพระคาร์ดินัล Mario Grech เลขาธิการซีนอด
การผลักดันให้เกิดพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน เป็นการรื้อฟื้นรูปแบบของพระศาสนจักรที่ได้ถูกจัดทำอีกครั้ง โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่า ความตั้งใจในรูปแบบนี้จะนำพาพระศาสนจักรคาทอลิกให้สามารถเป็นพยานของความรัก ยืนหยัดท่ามกลางวิกฤติมากมายของโลก หรือความตกต่ำของผู้คนที่เหินห่างศรัทธา รวมทั้งความหลากหลายที่มีในสังคม พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราเริ่มด้วย “การฟัง” เมื่อเราฟังเพื่อนพี่น้องอย่างดี แสดงว่าเรากำลังฟังองค์พระจิตเจ้า ผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางของพระศาสนจักรตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันด้วย

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.csct.or.th/synod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *