ผู้สืบทอดพระพรพิเศษ

01_Mother Mazzarello 02_Mother Caterina Daghero 03_Mother Luisa Vaschetti
Mother Mazzarello Mother Caterina Daghero Mother Luisa Vaschetti
04_Mother Ermelinda Lucotti 05_Mother Angela Vespa 06_Mother Ersilia Canta
Mother Ermelinda Lucotti Mother Angela Vespa Mother Ersilia Canta
07_Mother Rosetta Marchese 08_Madre Marinella Castagno 09_Madre Antonia Colombo
Mother Rosetta Marchese Madre Marinella Castagno Madre Antonia Colombo