การอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ในคณะระดับ CIAO

433056561_814284934078707_4400132086985580845_n

วันที่ 22 มีนาคม 2024   ซิสเตอร์ฐนชา โสทน สมาชิก ธมอ ผู้เยาว์ในแขวงไทย ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์ในระดับ CIAO ในหัวข้อ “Resouces and Challenges in the mission”   ซึ่งมีซิสเตอร์ผู้เยาว์ที่เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน   โดยมี Sr.Jeantte Palasota, FMA เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ โดยผ่าน Application Zoom จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี  และมี Sr.Cynthia Calabig และ Sr.Veronica Moe เป็นผู้ประสานงานอบรมในครั้งนี้
ระหว่างการอบรมได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ข้อท้าทายในภารกิจของซิสเตอร์ผู้เยาว์ ทำให้การอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่มั่งคั่งซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการอบรมที่มีการติดตามสมาชิกผู้เยาว์ในคณะอย่างใกล้ชิด โดยผู้อบรมได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเกี่ยวกับชีวิตการภาวนาทั้งระดับส่วนตัวและระดับหมู่คณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *