ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่หนองบัวทอง

203442

วันที่ 18-23 มีนาคม 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้ไปจัดกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “มาเรียนรู้จักพระวาจา” ให้กับเด็กคาทอลิก ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 70 คน ที่วัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง จ.สกลนคร โดยมี คุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์  คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และทำงานร่วมกับครูคำสอนจำนวน 4 คน และบราเดอร์คณะภราดาน้อยกาปูชินจำนวน 4 คน เป็นทีมงานในการจัดกิจกรรมการสอนคำสอน โดยตลอดทั้งวันจะมีชั่วโมงการเรียนพระธรรมคำสอน และกิจกรรมเล่นเกมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ  ซึ่งในแต่ละวัน มีสัตบุรุษของวัดได้ให้การสนับสนุนปัจจัยทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ต่างผลัดเปลี่ยนกันมาเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับเด็ก ๆ ที่วัด เป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศของค่ายคำสอนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *