Category: FMA_News

FMA_News
334212417_1163431181016439_6310716396804718950_n
ขอบคุณและอำลาด้วยใจรักกตัญญู

“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน       กาลเวลาเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาพาจากแสนห่างไกล    แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง” วันที่ 2 มีนาคม 2023  โอกาสครบวาระ 6 ปีของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีอำลาอาลัย แสดงความรักกตัญญูและขอบคุณซิสเตอร์ที่ได้ดูแล อยู่ท่ามกลางชาววิสุทธิวงศ์ด้วยใจมารดา เป็นแรงบันดาลใจ และกำลังใจแก่ทุก ๆ คนได้สัมผัสถึงความรักใจดีของซิสเตอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมา พิธีอำลาดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง เต็มด้วยความทรงจำที่ดี มีขบวนแห่นางรำ การแสดงของนักเรียน  คณะครู สุนทรพจน์และมอบที่ระลึกให้กับซิสเตอร์ จากนั้น ได้รับฟังโอวาทดี ๆ จากท่านที่ได้ให้กำลังใจขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้ก้าวเดินมาร่วมกัน และให้พรกับทุกคน จากนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเป็นประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่จะคอยเป็นกำลังใจให้ซิสเตอร์เสมอ ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงจากชาววิสุทธิวงศ์ทุกคน

FMA_News
01
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรมในแต่ละฐาน  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า จากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดแสดงผลงานจากโครงงานของแต่ละระดับชั้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงงานให้ได้ชิม และรับฟังขั้นตอนการผลิตจากน้องอนุบาล ในบรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความสนใจ และสนุกสนาน พร้อมชมผลงานของตนเองและผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ในพิธีปิดกิจกรรมมีการแสดงจากกลุ่มสาระสังคมฯ และการแสดงชุดพิเศษอีกด้วย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้นำกลุ่มธรรมทูตชาวเกาหลีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

FMA_News
01
พิธีศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ที่วัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจำนวน 56 คน โปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก แก่เยาวชนอีกจำนวน 41 คน ซึ่งมาจาก 6 วัด ได้แก่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูง, วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม, วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราช, วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง และวัดนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน รวมทั้งสิ้น 97 คน  โอกาสนี้ พระคุณเจ้าทำการเสก และมอบสายประคำ เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคน

FMA_News
DSC00474 (Large)
ฉลองกตัญญู…ขอบคุณด้วยสุดใจ

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2023  สมาชิกหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน เปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมกันแสดงความขอบคุณแด่ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ในโอกาสวันฉลองกตัญญูระดับบ้าน ในหัวข้อ “Grazie di tutto il cuore” ซึ่งตลอดเดือนที่ผ่านมา หมู่คณะได้เตรียมจิตใจด้วยการภาวนาใส่จุดประสงค์เป็นพิเศษในพิธีกรรมประจำวัน มีการอ่านสุนทรพจน์ การแสดงละคร  การแสดงของนักเรียนธิดารักษ์ และเปรอัสปีรันต์  จากนั้น มีการเล่นเกมและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในบรรยากาศแห่งความยินดี ในเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 บรรดาซิสเตอร์และคุณครูได้นำนักเรียนธิดารักษ์ไปทัศนศึกษาประจำปีที่ The resort water park  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นสวนน้ำกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทิวเขาบรรยากาศสวยงาม ทำให้พวกเขาสนุกสนานและมีความสุขอย่างมาก  …more photos… 

FMA_News
IMG_5742 (Large)
“ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”

หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ จัดงานวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2023 ในหัวข้อ “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  โดยตลอดเดือนได้มีการตระเตรียมใจด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน นอกจากนี้ในเย็นวันที่ 29 มกราคม คณะซิสเตอร์ นักเรียน – นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม และพนักงานได้ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณ ร่าเริงยินดี และการเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน โอกาสนี้ บาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 จึงกล่าวได้ว่า “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทั้งมวล…ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกระดับ…ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางเรา และพิเศษ ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งปีนี้ท่านอยู่ท่ามกลางเรา   …more photos…

FMA_News
01
รับพรปีใหม่….ร่วมเป็นหนึ่งกับชุมชนพระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า

วันที่ 1 มกราคม 2023   ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี พร้อมกับสมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  หาดใหญ่  ร่วมฉลองวัดกับบรรดาชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา  โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า โดยให้ข้อคิดที่ว่า “วันสมโภชวันนี้เป็นดังเป็นดังภาพโมเสก (mosaic ) เป็นหินชิ้นที่หนึ่งในวันที่ 1 มกราคม อยู่ในการฉลองคริสต์มาส คือ การบังเกิดพระผู้ไถ่  ชิ้นที่สอง  คือพระเยซูเจ้าที่มีชื่อว่าโยซูวา แปลว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น ชิ้นที่สาม พรของพระเจ้า พระเจ้าบอกสมณให้บอกอาโรน โมสอวยพรแก่ประชากรของพระเจ้า  เพื่อเป็นพรปีใหม่  ชิ้นที่สี่ ยังเป็นวันสันติภาพสากลที่เราต้องวอนขอสันติภาพจากพระมารดา ชิ้นที่ห้าพระมารดาพระเจ้า แม่พระที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมารดาของพระเจ้าดังที่พระเยซูเจ้าที่เป็นพระวจนาตถ์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา องค์พระเจ้ามาขอเลือดเนื้อ  พระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของพระเจ้าอย่างแท้จริง” โอกาสนี้ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล และหมู่คณะได้ส่งความสุขคริสต์มาส-ปีใหม่ แด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และคุณพ่อยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ […]

FMA_News
IMG_4517 (Large)
สมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล… 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2022 บาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ ศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล และการเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับหมู่คณะ “เอาซีลีอุม” ศาลาแดง และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยบาดหลวง ชาร์ลส์  เวลาร์โด ซดบ โดยมีสมาชิก ธมอ เยาวชน ศิษย์เก่า ผู้มีพระคุณและสัตบุรุษร่วมพิธี จำนวนประมาณ 40 คน  ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและพระมารดามารีย์ ที่ทรงคอยเสนอวิงวอนพระพรมากมายให้แก่เรา  จากคำกล่าวของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “พระพรทุกอย่างที่สวรรค์ประทานให้แก่พวกเรา เป็นผลของบทวันทามารีย์ บทแรกที่พ่อสวดด้วยใจร้อนรน” ดัวยเหตุนี้เราต่างจึงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกันว่า ตลอดระยะเวลา 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระมารดามารีย์ทรงเป็นผู้เสนอวิงวอนที่ทรงอานุภาพ ทรงประทับอยู่ท่ามกลางและทรงดำเนินไปพร้อมกับเรา โอกาสนี้สมาชิก ธมอ ผู้ร่วมพิธีได้กล่าวรื้อฟื้นข้อปฏิญาณตนอีกครั้ง และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้เป็นตัวแทนของสมาชิก ธมอ เป็นผู้มอบกุญแจบ้านไว้ที่เชิงรูปปั้นของแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นการย้อนเหตุการณ์รำลึกธรรมเนียมปฏิบัติ […]

FMA_News
01
คณะนักบวชสังฆมณฑลอุดรธานีต้อนรับเลขาสมณทูต

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2022  คณะนักบวชชาย –หญิง ในสังฆมณฑลอุดรธานีจำนวน 70 คน ได้มีการพบปะและรับฟังการบรรยายจากคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน ในหัวข้อ “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ ความชื่นชมยินดีในความพากเพียรอดทน”  ที่ห้องประชุมโมราโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ จากนั้น มีการต้อนรับ REV.FR .DANIEL TUMIEL   เลขาสมณทูตประจำประเทศไทย  โดยบิชอปโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และรับชมวีดีทัศน์แนะนำเสนอภารกิจของนักบวชทุกคณะที่ได้ทำภารกิจแพร่ธรรมในสังฆมณฑล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างตามพระพรพิเศษของตน  โอกาสนี้ท่านเลขาสมณทูตได้ให้ข้อคิดในการเป็นหนึ่งเดียว  มีเป้าหมายในการทำภารกิจของพระเจ้าและก้าวไปด้วยกัน

FMA_News
00 (Large)
ชุมนุมผู้นำยุวธรรมทูต แถวหน้า สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ได้นำนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  จัดโดยบาดหลวงราฟาแอล  พิสิทธิ์ ยอแซฟ  จิตตาภิบาลยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มยุวธรรมทูตแกนนำในระดับโรงเรียนเพื่อเป็นผู้นำและแพร่จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต   โดยบาดหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ เป็นวิทยากร นำการอบรมและกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รู้จักจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตตามสโลแกน  “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในหัวข้อ ชุมนุมยุวธรมทูตแถวหน้า “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา″ (กจ 1:8) You shall be my witnesses” (Act.1:8 )   กิจกรรมเน้น พันธกิจให้ยุวธรรมทูตปฎิบัติ  การภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม และแบ่งปัน  ซึ่งเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติ การภาวนาในหลายรูปแบบอีกทั้งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความเป็นหนึ่ง การรู้จักแบ่งปัน และการเสียสละตนเอง ในบรรยากาศแบบคาทอลิก ได้รู้จักเพื่อนๆ ยุวธรรมทูตต่างโรงเรียน  […]

FMA_News
03 (Large)
แสงสว่างเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่หนองบัวลำภู

วันที่ 7 ตุลาคม 2022  โอกาสวันระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  นำโดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี  พร้อมกับพนักงานในบ้าน ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาสายประคำ เพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของบรรดาเด็ก ๆ ผู้บริสุทธิ์ และคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู  พร้อมทั้งวอนขอต่อพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาได้เป็นพลังและความหวังสำหรับบิดา มารดาและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียผู้ล่วงลับ ให้พระเจ้าได้รับดวงวิญญาณเข้าสู่ความสุขนิรันดรในสวรรค์โดยเร็ว   โดยแต่ละข้อรำพึงสมาชิกแต่ละครอบครัวของพนักงานได้นำเทียนไปวางไว้หน้าพระแท่นเพื่อระลึกและให้ดวงวิญญาณที่ได้ล่วงลับไป อาศัยแสงสว่างของสายประคำที่เป็นพลังสำหรับชีวิต และให้พระมารดาทรงดูแลคุ้มครองทุกครอบครัวให้อยู่ความคุ้มครองและพระพรของพระเจ้า อีกทั้งวอนขอให้โลกและสังคมมีสันติสุข  …more photos…