เฉลิมฉลององค์แห่งความรัก….

01

หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ร่วมเฉลิมฉลองขอบพระคุณ “พระเจ้า…องค์แห่งความรัก” โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2024 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดน้อยของหมู่คณะ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ท่านได้กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนและเชิญชวนเราได้ปล่อยให้พระเจ้าทรงทรงรักเรา เพราะ “เป็นเรื่องที่ง่ายที่พระเจ้าจะทรงรักเราแต่เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าที่เราจะปล่อยให้พระเจ้าทรงรักเรา”

ช่วงสุดท้ายหลังการขับร้องบทเพลงสรรเสริญดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแล้ว ผู้ร่วมพิธีได้จับข้อคิดที่ระลึกเสมือนดังจดหมายน้อยจากพระเยซูเจ้าถึงแต่ละคน ซึ่งจะเป็นดังแนวทางการเจริญชีวิตแต่ละวันต่อไป…  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *