สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

00

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท ได้ร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 ท่าน จาก 11 สังฆมณฑล 9 องค์กร

วันที่ 4 มิถุนายน 2024 ทางคณะได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณต้อนรับจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ อ.แม่สาย จ. เชียงราย โดยมีคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสัตบุรุษวัดนักฟรังซิส เซเวียร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2024 ในช่วงเช้า คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน ได้แบ่งปันเกี่ยวกับ International Youth Pastoral Congress” ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นผู้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาในการนำนโยบายและทิศทางงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ. 2023 – 2024 ลงสู่ภาคปฏิบัติ เวลา 11.00 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  และในช่วงบ่ายมีการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2024

วันที่ 6 มิถุนายน 2024 ทางคณะได้เดินทางไปที่ โรงเรียนสันติวิทยา เพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 39 หลังจากนั้นทางคณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนา โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ในช่วงบ่ายทางคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์เพื่อรับฟังประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ โดยผู้ให้การแบ่งปันคือครูน้อย ผู้ดูแลศูนย์ฯ หลังจากนั้นทางคณะเดินทางขึ้นหมู่บ้านเพื่อเยี่ยมชมและสำรวจสถานที่ในการจัดค่าย โดยมีคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล เป็นผู้นำสำรวจ ช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกันที่วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ห้วยไร่ ซึ่งทางคณะได้การต้อรับอย่างดีจากบรรดาสัตบุรุษ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *