สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

01

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2024   โอกาสสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า  องค์อุปถัมภ์ของหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง   บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขเขตศาสนปกครองราชบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณที่โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ร่วมกับสมาชิกคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วย สามเณรจากบ้านนาซาแร็ธ และพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง   พิธีบูชาขอบพระคุณจัดขึ้นที่ใต้อาคารโมราโน มีสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงมาร่วมฉลองและเป็นกำลังใจในโอกาสนี้อย่างอบอุ่น
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานในพิธีได้ถวายมาลัยกรแด่พระรูปพระหฤทัย และสวดบทภาวนาถวายตัวแด่ดวงพระทัยพระเยซูเจ้าพร้อมกัน  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ได้กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน คณะสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมบูชาขอบพระคุณ และเชิญรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ในบรรยากาศครอบครัวที่ลาน NV   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *