ต้อนรับเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย

001

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024   พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมเยียนชุมชนแห่งความเชื่อ พระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  เป็นครั้งแรก หมู่คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ร่วมกับคุณพ่อเปาโลสมนึก สุทธิ   เจ้าอาวาส และคุณพ่อปลัด ธรรมทูตจากประเทศเกาหลีและสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้ร่วมต้อนรับท่านอย่างสง่า ด้วยธงที่โบกสะบัดอย่างสง่างาม 2 ข้างทาง และมีการแสดงรำอวยพรชุด “ออนซอนชาวอีสานงามตระการวัฒนธรรม” โดยคณะนักเรียน ครู  และชาวบ้านที่เตรียมการแสดงต้อนรับชุดนี้
จากนั้นได้ร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้า ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า โดยมีบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์  และบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  คณะพระสงฆ์ นักบวช  ร่วมขบวนรถพิเศษ “ซาเล้ง” แห่รอบชุมชน  พร้อมกับสวดภาวนา และอวยพรแด่บรรดาพี่น้องสัตบุรุษ ณ พระรูปแม่พระประจำหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้าน   โอกาสนี้สัตบุรุษได้ร่วมทำโรงทาน รับประทานอาหารด้วยกันในบรรยากาศของคริสตชนบ้านโพนสูง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *