Category: Close Up

Close Up
03-10-2023
ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ พบปะมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา

วันที่ 3 ตุลาคม 2023  คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์  อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  พร้อมด้วยซิสเตอร์สมปอง ทับปิง บรรดาซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดจากนวกสถาน สามพราน  ได้มาพบปะกับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา ที่บ้านธารพระพร  ในโอกาสที่มาเดอร์มาประเทศไทย และอยู่ระหว่างการเข้าเงียบของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับภูมิภาคเอเชีย   มาเดอร์เคียรา และซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ให้การต้อนรับด้วยความยินดีอย่างเป็นกันเองในสายสัมพันธ์ของครอบครัวซาเลเซียน   คุณแม่มะลิวัลย์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบบทเพลงที่มีความหมายถึงความงดงามและคุณค่าของการพบปะ  นอกจากนั้น ท่านยังแสดงความขอบคุณในการต้อนรับและดูแลสมาชิกของคณะ ซึ่งซิสเตอร์ผู้รับใช้หลายคนได้ประจำในหมู่คณะของบ้านศูนย์กลางธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระหว่างการศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  จึงนับว่ามีความรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอีก โอกาสนี้ คุณแม่มะลิวัลย์ ได้นำผลไม้หลากหลายชนิดมอบเป็นของขวัญ และมาเดอร์เคียรา ได้มอบที่ระลึกเป็นรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ตั้งโต๊ะให้กับบรรดาซิสเตอร์และเยาวชนผู้ฝึกหัด  …more photos…

Close Up
WhatsApp Image 2023-09-30 at 2.58.19 PM_0
พิธีวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2023   ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี  อธิการิณีพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกและตัวแทนครู 5 คน เดินทางไปต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัครธิการิณีของคณะ ที่สนามบินหาดใหญ่  โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์แอลด้า บารัตตีโน และซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน เดินทางมาจากบ้านศาลาแดงพร้อมกัน เราทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมาเดอร์เคียรา มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอาซิลีอุมทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้ถูกรื้อถอนไปตามกาลเวลา   เมื่อมาถึงโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ได้มอบช่อดอกไม้ กล่าวต้อนรับ และแนะนำท่านให้รู้จักกับบาดหลวงอันตน เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่  พร้อมกับสมาชิกซาเลเซียน บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และผู้ปกครองที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นวงโยธวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นำขบวนแห่เข้าสู่ปรัมพิธี ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา และบาดหลวงยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  และเชิญทุกคนร่วมวจนพิธีกรรมวางศิลาฤกษ์ โดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ กล่าวรายงาน จากนั้นพระสงฆ์กล่าวบทสวด […]

Close Up
01 (Large)
อบรมอธิการิณีระดับภูมิภาคเอเชีย CIAO รุ่น 1

ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ภูมิภาคเอเชีย ได้จัดการอบรมให้กับบรรดาอธิการิณี และสมาชิกที่เตรียมตัวในหน้าที่เป็นผู้นำหมู่คณะ โดยมี Sr. Milena Stevani (FMA)  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาจิตวิทยาประจำวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ “การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและมานุษยวิทยาของผู้นำ”  ณ บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม   โดยมีซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในภูมิภาคเอเชียได้ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรม ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2023 รุ่นที่ 1  และวันที่ 19-24 กันยายน 2023 เป็นรุ่นที่ 2  จากแขวงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย (CIAO) ดังนี้  แขวงฟิลิปปินส์ (FIL)  แขวงเวียดนาม (VTN) แขวงจีน (CIN) แขวงกัมพูชา-เมียนม่า (CMY) แขวงเกาหลี (KOR)  แขวงติมอร์ตะวันออก-อินโดนีเซีย (TIN) แขวงญี่ปุ่น (GIA) และแขวงไทย (THA)  […]

Close Up
00019
ทัศนศึกษาดูงานคำสอนประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 3-7 กันยายน 2023  ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลําภู และคุณครู 3 ท่านจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปศึกษาดูงานคำสอนร่วมกับบุคลากรคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นผู้ประสานงานฯ และคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้นำคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลากรในด้านการอภิบาลและสอนคำสอนได้เรียนรู้และเห็นรูปแบบของการจัดการด้านงานคริสตศาสนธรรมที่หลากหลาย โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตน  2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแลผู้ทำงานอภิบาลมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นผ่านทางการแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  3. การไปศึกษาดูงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวซาเลเชียนก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในการทำงานอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีสมาชิกคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ตัวแทนนักบวชในครอบครัวซาเลเซียนและครูคำสอนฆราวาสของสถาบันในครอบครัวซาเลเซียน จำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย คณะซาเลเซียน (SDB) จำนวน 3 คน บุคลากรฆราวาสของสถาบันในเครือซาเลเซียน 12 คน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA) จำนวน 3 คน ครูฆราวาส 3 คน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM) 4 […]

Close Up
01
สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52

วันที่ 20-23 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี  มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 471 คน เป็นนักการศึกษาจากทุกสังฆมณฑล องค์กรนักบวช รวมถึงฆราวาสภาคเอกชน   โดยอาร์คบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา กำหนดการในการประชุมมีช่วงเวลาในการภาวนา พิธีบูชาขอบพระคุณ และมีการกล่าวนำประชุมในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและการศึกษาคาทอลิก” โดยบาดหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม นายกสมาคม/เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ  การสัมมนาได้แบ่งหัวข้อย่อยเป็น 9 ข้อ ดังนี้ 1) แรงบันดาลใจจาก FABC 2022 และ Synod ต่อการศึกษาคาทอลิก โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อุปนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 2)ความท้าทายของโลกศตวรรษที่ […]

Close Up
12
เข้าเงียบประจำปีคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวง

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2023  ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน   ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ร่วมเข้าเงียบประจำปีกับคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานในฐานะจิตตาธิการ  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อ “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้น” (มธ 13:33)  โดย คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง เป็นผู้เทศน์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2023  มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ  โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนเป็นประธาน มีสมาชิกใหม่ที่ให้คำสัญญาเข้าเป็นสมาชิกซาเลเซียนอย่างเป็นทางการจำนวน 3 ท่านได้แก่ เทเรซา สุวรรณา กิจประชุม  มารีอา นงลักษณ์  ทรัพย์ประสม และมารีอา ชลธิชา กิจเจริญ 

Close Up
01 00 (Large)
เข้าเงียบประจำปี รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2023  มีการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2 ของสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยคุณพ่อยอห์น วิรัช อมรพัฒนา คณะพระมหาไถ่เป็นผู้เทศน์ ในหัวข้อ “การเป็นผู้รับเจิมเชิงประกาศก”  สมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ ร่วมการเข้าเงียบครั้งนี้จำนวน 37 คน   มีช่วงเวลาการรับฟังพระวาจาพระเจ้า  ข้อคิดจากบทเทศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำปฏิญาณศีลบน 3 ประการ  มีเวลาสงบเงียบเพื่อการไตร่ตรอง  อีกทั้งรับฟังการอบรมจากซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งนอกจากให้การอบรมแล้วยังพบปะส่วนตัวกับสมาชิกทุกคนอย่างใกล้ชิด ในวันสุดท้ายของการเข้าเงียบ  บรรดาซิสเตอร์ได้ขอบคุณพระสงฆ์ผู้เทศน์ด้วยการสะท้อนข้อคิดและข้อเตือนใจทั้งหลายที่เป็นผลจากการไตร่ตรองบทเทศน์ตลอดระยะเวลาการเข้าเงียบ  ขอบคุณการอยู่ท่ามกลางสมาชิกของอธิการิณีเจ้าคณะ และขอบคุณหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ในการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และบรรยากาศภายนอกที่สงบ สวยงาม เอื้อต่อการฟื้นฟูชีวิตจิตภายในของทุกคนอย่างเต็มที่ ในช่วงค่ำของวันที่ 3 สิงหาคม 2023  ทุกคนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษของสมาชิก 2 ท่าน คือ ซิสเตอร์โรซา ปรียา อาจณรงค์ […]

Close Up
01 (Large)
พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี และการปฏิญาณตนครั้งที่ 3 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2023  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย  มีความยินดีเฉลิมฉลองสุวรรณสมโภชให้กับสมาชิกในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ซิสเตอร์โรซา ปรียา อาจณรงค์ และซิสเตอร์เทเรซานิรมล เจียมศิริ  และมีพิธีปฏิญาณตนครั้งที่ 3 ของซิสเตอร์อักเนส ฐนชา โสทน  ที่บ้านธารพระพร สามพราน   โดยมีคุณพ่ออันตน บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน ตัวแทนคณะครู ศิษย์เก่า และเยาวชนที่ได้มาร่วมขอบคุณพระเจ้า และแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ซิสเตอร์ผู้ฉลองการฏิญาณตนได้นำเสนอพระวาจาพระเจ้าที่ว่า “ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” (ยน 15,5)  ซึ่งเป็นพระวาจาที่นำชีวิตและค้ำจุนความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และสอดคล้องกับข้อคิดในบทเทศน์จากประธานในพิธีที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้า ผู้เป็นกิ่งก้านที่ประทานน้ำเลี้ยงแห่งชีวิตให้ต้นไม้ทุกต้นได้เติบโตตามกระแสเรียกของตนเอง และการเติบโตตามพระประสงค์ของพระเจ้านี้เองได้กลับเป็นประจักษ์พยานที่มองเห็นได้ชัดเจนจากชีวิตของซิสเตอร์ที่ทำฉลองในวันนี้ว่า ความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ไม่ใช่ด้วยความสามารถเฉพาะตัว แต่ด้วยพลังค้ำจุนจากพระเจ้า ขั้นตอนสำคัญของพิธีกรรม คือการอ่านคำปฏิญาณตนของซิสเตอร์ ฐนชา โสทน […]

Close Up
missione 1 (1)
พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2023  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  พร้อมผู้แทนคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ผู้แทนคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ สมาคมสตรีไทยคาทอลิกและผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาคริสต์จำนวน 100 คน ได้ร่วม “พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม     ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และอ่านราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล ในส่วนพิธีทางศาสนาคริสต์ นำโดยบาดหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และบาดหลวงพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการศาสนสัมพันธ์  พร้อมด้วยตัวแทนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย  สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างๆโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูย์รวมทางจิตใจ  …more photos…

Close Up
00
“ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายคำสอนระดับแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรม “ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน” ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2023 นำโดยซิสเตอร์สายสวาท  ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่ และเป็นตัวแทนอธิการิณีเจ้าคณะแขวงในค่ายครั้งนี้  ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบฝ่ายคำสอนระดับแขวงและทีมงาน โดยมีคุณพ่อรณชัย มัทธวพันธุ์ (ซดบ) เป็นวิทยากร และประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  มีนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ และโรงเรียนเซนต์เมรี่ จำนวน 136 คน ครูคาทอลิก 34 คน ซิสเตอร์ 6 คน  ในช่วงเช้าคุณพ่อได้ให้การอบรมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติชีวิตคริสตชน และการเป็นเชื้อแป้งที่ดีในสังคมตามแนวทางพระวรสาร ผ่านกิจกรรมเกม และกิจกรรมกลุ่ม ในช่วงบ่าย คุณครูวิชชุดา แจ่มจันทร์ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่และทีมสันทนาการของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำสันทนาการในบรรยากาศที่สนุกสนานและสร้างสีสันด้วยบทเพลง  นักเรียนได้รับศีลอภัยบาป และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการอบรม  เป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมความเชื่อ ความศรัทธาพร้อมข้อตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กันและกัน ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คริสตชนที่ดีต่อไปในสังคม  …more photos…