Category: Fma World

Fma World
IMG_7597_0
Benvenuta a Thailandia Madre Chiara Cazzuola

วันที่ 29 กันยายน 2023  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมถ์ แขวงไทย มีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีของคณะ  ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง   ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม และผู้แทนสมาชิกไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ เรามีความยินดีต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยกรที่งดงามแบบไทย   โดยซิสเตอร์ทองอยู่ เป็นผู้มอบ เมื่อเดินทางมาถึงหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง ซึ่งเป็นบ้านศูนย์กลางของแขวงไทย  บรรดาสมาชิกของหมู่คณะและหมู่คณะใกล้เคียงให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้แทนนักศึกษาและพนักงานในบ้าน อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม เป็นผู้มอบช่อดอกไม้  และกล่าวต้อนรับ พร้อมบทเพลงต้อนรับ Welcome หลังจากนั้นมาเดอร์เคียรา นำช่อดอกไม้ไปมอบแด่พระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ภายในวัดน้อย พวกเราทุกคนร่วมขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยบทเพลง  Canto a te Maria 

Fma World
369733131_677518537746566_8155031508178424006_n
การประชุมระดับภูมิภาค CIAM

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2023  มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังลูซากา เมืองหลวงของประเทศแซมเบียที่แขวง “พระมารดาแห่งสันติภาพ” (AFM) เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ  “การปลุกเร้าใจเพื่อก่อให้เกิดชีวิต” ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาค CIAM    …more photos…

Fma World
La Madre e Papa
ฉลอง 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันที่ 13 มีนาคม 2023   โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีครบรอบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาที่น่ารักยิ่ง  มาเดอร์ เคียรา กัซซูโอลา  อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เขียนจดหมายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์ท่าน ที่ได้น้อมรับเหตุการณ์แห่งพระคุณยิ่งใหญ่นี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2013  จดหมายมีใจความ ดังนี้ : องค์สมเด็จพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์               ด้วยความสำนึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่อย่างสุดซึ้ง  ซิสเตอร์พร้อมด้วยพระศาสนจักรทั้งมวล ขอขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในการฉลองครบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของพระองค์ท่าน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรยิ่งใหญ่ที่ทรงนำแสงสว่าง  การค้ำจุน  ความหวัง และความกล้าหาญให้มาสู่มวลมนุษยชาติ                 ในนามคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้วยความอ่อนโยนเยี่ยงบิดาจากพระองค์ท่าน  รับการนำพาด้วยปรีชาญาณแห่งประกาศก และด้วยพลังความรักที่อุทิศตนรับใช้ด้วยชีวิต   ทุก ๆ วัน ในคำอธิษฐานภาวนา  พวกเราได้มอบฝากความปรารถนาทุกประการไว้กับพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ตามที่ผู้ตั้งคณะได้สอนไว้  และวิงวอนขอให้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ทำให้การอยู่ด้วยความรักฉันพี่น้องเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง  ดูแลปกป้องสิ่งสร้างทั้งหลายด้วยความรัก  เปิดวิสัยทัศน์แห่งความหวัง และแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนและเกิดความไม่แน่นอน    ทั้งหมดนี้ ถือเป็นของขวัญเล็กน้อยแต่เรียบง่าย เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในโอกาสเฉลิมฉลองสิบปีแห่งสมณสมัยของพระองค์ ในนามคณะที่ปรึกษา และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในหมู่คณะทุกแห่ง  […]

Fma World
52555407054_c6893c2018_k
ธมอ เป็นหนึ่งเดียวกันในบทวันทามารีย์

วันที่ 8 ธันวาคม 2022  ในวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลทิน ในบ้านซาเลเซียนทุกแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านของสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันล้อมรอบพระนางมารีย์ เพื่อสวดภาวนาบท “วันทามารีย์” ด้วยความร้อนรน  เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 181 ปี ของภารกิจศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโก ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในวันสมโภชของพระนางนี้เอง Foto: Flickr FMA

Fma World
2
Let’s go to WYD

วันที่ 15-16 ตุลาคม ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  Sr. Runita Borja  ที่ปรึกษาส่วนกลางผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลเยาวชนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติของ WYD DON BOSCO 23  ซึ่งเป็นองค์กรของขบวนการเยาวชนซาเลเซียน (SYM)  และได้จัดการประชุมที่บ้านซาเลเซียนในแขวง Sant’Antonio (POR)  หัวข้อของการประชุม คือ “Let’s go to WYD”  ซึ่งประสานงานโดยทีมงาน WYDDB23  มีบรรดาเยาวชนซาเลเซียนเข้าร่วมเพื่อเตรียมการสู่โอกาสการชุมนุมในวันเยาวชนโลกปี 2023  ประมาณ 400 คนจากบ้านซาเลเซียนทั้งหมด   จากคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์และซาเลเซียนของดอนบอสโก มาจากเหนือจรดใต้ของประเทศโปรตุเกส   พวกเขาได้สัมผัสกับการจาริกแสวงบุญผ่านเมืองลิสบอน เยี่ยมชมโบสถ์และสถานที่สำคัญที่ WYD 2023 จะเกิดขึ้น  การจาริกมีศูนย์กลางอยู่ที่ข้อความของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสำหรับ WYD ครั้งที่ 37 ที่ว่า “พระนางมารีย์ลุกขึ้น และรีบเร่งเดินทางไป” (ลูกา 1:39)   เป็นพระวาจาที่นำเยาวชนให้ใคร่ครวญถึงรูปแบบของมารีย์พระมารดาของพระเยซู และทำตามแบบอย่างของท่านเพื่อออกไปพบพระเจ้าและคนอื่น ๆ   วัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและยกระดับการเดินทางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ WYD ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส […]

Fma World
02
การส่งธรรมทูตซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2022  ที่วิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งวัลดอกโก ที่กรุงตูริน มีการเฉลิมฉลองการส่งมอบไม้กางเขนธรรมทูตให้กับสมาชิกซาเลเซียน 19 คน และธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 10 คน  โดยมีท่านอธิการบดี คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการซาเลเซียน พร้อมด้วยสมาชิกในคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วย  Sr. Ruth del Pilar Mora ที่ปรึกษาฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ การส่งธรรมทูตในครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งที่ 145 ของคณะ ธมอ และครั้งที่ 153 ของคณะซาเลเซียน  ทุกคนเต็มด้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้า  ในคำเทศน์ของคุณพ่ออัคราธิการ ใจความว่า “มีเพียงหัวใจที่เข้มแข็งในงานธรรมทูตของคุณพ่อบอสโกเท่านั้น ที่ได้ทำให้พวกเธอมาอยู่ที่นี่  ทั้งซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากทุกประเทศอยู่ที่นี่ ในวิหารแห่งนี้ เราคือคณะที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลง” บรรดาธรรมทูตที่ได้รับกางเขน ส่วนใหญ่มาจากทวีปแอฟริกาและเอเชีย  บางคนเป็นธรรมทูตคนแรกจากประเทศของตนเอง  ซึ่งคุณพ่ออัคราธิการได้ย้ำอีกครั้งว่า “เราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญจากองค์พระจิตเจ้า  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้พระเยซูเจ้าและประชากรของพระองค์” หลังจากอวยพรแล้วคุณพ่ออัคราธิการได้มอบกางเขนให้กับธรรมทูตซาเลเซียน และ Sr. Ruth del Pilar Mora  มอบกางเขนให้กับสมาชิก […]

Fma World
33
ฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ ธมอ จากแขวงประเทศเวียดนาม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2022   สมาชิก ธมอ ในแขวงประเทศเวียดนาม  ได้ทำฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ตัมฮา ทางตอนใต้ของเวียดนาม  มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อโจเซฟ เหงียน กิม คานห์ (ซดบ) รองเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนของเวียดนามเป็นประธาน  พร้อมด้วยสัตบุรุษที่เป็นครอบครัวและญาติพี่น้องของบรรดาสมาชิก ธมอ   ระหว่างบทเทศน์ คุณพ่อโจเซฟได้กล่าวถึงบิดามารดาที่มอบลูกสาวของตนให้กับพระเจ้า ขอบคุณพวกเขาสำหรับตัวอย่างดีในชีวิต ซึ่งพวกเขาได้วางรากฐานแห่งศรัทธาให้กับซิสเตอร์ ธมอ ในปัจจุบันนี้ หลังพิธี  คุณพ่อโจเซฟและ ซิสเตอร์ มาเรีย หวาง ถิ ทู ฮา อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ร่วมกับ ซิสเตอร์มักดาเลนา โหงว ถิ มินเจา  ซิสเตอร์ ธมอ ชาวเวียดนามคนแรก ได้ตัดริบบิ้นเปิดห้องนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์และชีวิตจิต” และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าเยี่ยมชม  การฉลองเต็มด้วยบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น และให้ความสำคัญของการฉลอง 150 ปี ของคณะ   จากนั้น มีการนำเสนอสถานที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคณะ คือ […]

Fma World
PACE
La Madre ส่งข่าวของสมาชิก ธมอ ในยูเครน

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)   มาเดอร์ เคียรา คัซซูโอลา  ส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะ ธมอ  ที่อยู่ในยูเครน และขอคำภาวนาเพื่อสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน “จากข่าวล่าสุดที่ได้รับเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022  ทราบว่า บรรดาซิสเตอร์ของเรายังสบายดีทุกคน  แม้ว่าจะพวกเขาประสบความทุกข์ มีความวิตกกังวล และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศ พวกเขาไว้วางใจในการปกป้องคุ้มครองของพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ พวกเขาขอบคุณสมาชิก ธมอ ทุกคนทั่วโลก ที่ได้อยู่เคียงข้างในคำภาวนา สำหรับมาเดอร์เอง เห็นว่า ความสำคัญในเวลานี้ คือการช่วยค้ำจุนพี่น้องสมาชิกของเราอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ขอให้สวดสายประคำด้วยกันโดยมีเจตนาที่ชัดเจนในการวอนขอสันติภาพ  มีความตั้งใจส่วนตัวที่จะดำเนินชีวิตด้วยทัศนคติแห่งสันติภาพและความเมตตากรุณา ความอดทน และการยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อคุณพ่อบอสโกได้สวดภาวนาบท “O Maria Vergine Potente”  ท่านได้ให้ชื่อว่าเป็น “คำภาวนาในยามทุกข์ยากลำบาก”  ด้วยศรัทธาต่อแรงบันดาลใจนี้  เราสามารถวิงวอนขอ “ฤทธิ์อำนาจ” ของพระนางมารีย์  เพื่อมนุษยชาติจะได้รับการปลดปล่อยจากอันตรายร้ายแรงของสงคราม และทุกแห่งที่ไฟกำลังลุกจะได้ดับลง และหันกลับมาช่วยกันสร้างสันติภาพอันเป็นพระคุณที่มิอาจประเมินค่าได้ มาเดอร์ และสมาชิกทุกคนยังอยู่เคียงข้างบรรดาซิสเตอร์ที่ประเทศยูเครน และประเทศอื่น ๆ ที่สงครามและความรุนแรงยังคงดำเนินอยู่” 

Fma World
02
สมเด็จพระสันตะปาปาท่ามกลางเรา ธมอ

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์  …more photos…

Fma World
grazie-1-768x512
มหัศจรรย์แห่งความกตัญญูที่สานต่อภราดรภาพในการก้าวเดินไปด้วยกัน

วันที่ 2 ตุลาคม 2021 ในวันฉลองทูตสวรรค์ผู้อารักขา  สมาชิกที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 24  ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงความรักกตัญญูต่อ Mother Yvonne Reungoat  อัคราธิการิณีเจ้าคณะและสมาชิกที่ปรึกษาส่วนกลางทุกท่าน  ในที่ประชุมเต็มด้วยความสุขและการสรรเสริญพระเจ้าในบรรยากาศ “แบบมอร์เนเซ” พร้อมกับสมาชิกในคณะทั่วโลก โดยมีตัวแทนของ 5 ทวีป ได้แสดงสัญลักษณ์การเทน้ำลงในเหยือก ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน จิตวิญญาณแห่งธรรมทูต การรับฟัง และการวินิจฉัย การดูแลและอยู่เคียงข้าง ซึ่ง Mother Yvonne ได้รินรดลงมาบนพื้นดิน เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคณะที่กระจายอยู่ทั่วโลก ในพิธีบูชาขอบพระคุณ Fr. Maria Arokiam Kanaga ผู้ใหญ่แขวงสำรอง “Mary Seat of Wisdom” – UPS  เป็นประธานในพิธี  ท่านได้กล่าวถึงความดีที่ Mother Yvonne  และคระที่ปรึกษาได้หว่านลงในหัวใจของสมาชิกทุกคน ท่านได้กล่าว ขอบคุณสำหรับชีวิตที่กล้าหาญในการรับใช้คณะเป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี  ซึ่งได้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิตในสังคมร่วมสมัยในการอยู่ท่ามกลางเยาวชนที่ก่อให้เกิดความสุขยินดีและความหวังมากมายตามพระพรพิเศษซาเลเซียน    ในช่วงท้ายของพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกในที่ประชุมทั้งหมด […]