ฉลองกตัญญูโลกที่สาธารณรัฐโมซัมบิก

438798971_2134853010222598_7544738298942687367_n

วันที่ 26 เมษายน 2024  มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เดินทางเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก  ได้พบปะกับสมาชิก ธมอ ศิษย์เก่า เยาวชน ที่มารอต้อนรับด้วยความยินดี  ท่านได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  เช่น โรงเรียนของแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่เมืองนามาชา  ศูนย์ดูแลเด็กที่อยู่ในความเสี่ยง  โรงดูแลเสื้อผ้า  ห้องทำขนม  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาล   นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมหมู่คณะซาเลเซียน และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตในชุมชน  จากนั้น ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับหมู่คณะผู้อบรมของแขวงแอฟริกาและมาดากัสการ์  สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน  โดยมีพระอัครสังฆราช João Carlos Hatoa Nunes เป็นประธานในพิธี และพระสังฆราชผู้ช่วยทั้งสอง บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ร่วมเฉลิมฉลองอย่างสง่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *