การประชุมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการที่วิทยาลัยเอาซีลีอุม

424907292_931637552295334_8986377867409343721_n

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024  วิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม จัดการประชุมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการปี 2024  ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการและการอพยพ”  ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในกรุงโรม    โอกาสนี้ ทางวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนักวิจัยของ Dicastery for Promoting Integral Human Development  ผู้อำนวยการของ Caritas Rome  ศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา นักข่าวและนักเขียนจาก University of Naples “Parthenope” และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการย้ายถิ่นฐาน และผู้อพยพจากศูนย์ Astalli  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *