พิธีอภิเษกพระสังฆราชที่อุบลราชธานี

008

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2024  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และตัวแทนสมาชิก ได้ร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี  โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยมีบรรดาพระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วมพิธีจำนวนมาก  โอกาสนี้ บรรดาสมาชิกได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนบ้านนักบวชคณะต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง คือ บ้านซิสเตอร์คณะยอแยฟแห่งการประจักษ์  และโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *