กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีกับน้องอนุบาล 3

06

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดกิจกรรมอำลาและส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน  และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสารวัตรนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “พี่พาน้องเข้าโรงเรียน” ด้วยความรับผิดชอบตลอดปี  ซึ่งต้องมีความเสียสละในการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์และสม่ำเสมอ
จากนั้น บรรดาซิสเตอร์ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนอนุบาล 3 ทุกคน  ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณ  และรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์อธิการิณี   ก่อนจบกิจกรรม  นักเรียนอนุบาล 1-2  ได้มีการแสดงบนเวทีเพื่อร่วมยินดีกับพี่ ๆ และให้ผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้รับชม  บรรยากาศเต็มด้วยความสุขยินดี และความภาคภูมิใจในความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ เพื่ออนาคตในการเติบโตเป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *