พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

1

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024  บิชอปยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  ศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนแมรี่ และโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรธานี  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี   โดย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ที่สอนคำสอน พร้อมด้วยบาดหลวงสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาส ได้อบรมเตรียมจิตใจเด็ก ๆ เพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้อย่างดี
หลังจบพิธี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ กล่าวขอบคุณบิชอป คุณพ่อเจ้าวัด และบรรดาซิสเตอร์ ครูคำสอน  จากนั้นประธานในพิธีได้มอบที่ระลึกพร้อมกับใบอวยพรรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์  นำความยินดีมาสู่ผู้ปกครอง และพ่อ-แม่ทูนหัวทุกคน    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *