สมโภชคุณพ่อบอสโก ในชีวิตของมาเดอร์คาเทรีนา ดาเกโร

Don-Bosco_2024

ในวันสมโภชคุณพ่อบอสโกผู้ตั้งคณะ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2024  เป็นสมโภชที่มีความหมายมาก เป็นต้น สำหรับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ของเรา ที่มีคุณพ่อเป็นนักบุญผู้ตั้งคณะ    ซิสเตอร์เปียรา คาวาลญะ ผู้เคยทำหน้าที่เลขานุการของคณะ ได้นำเราให้ไตร่ตรองถึงสายสัมพันธ์เยี่ยงบิดาผู้ตั้งคณะในชีวิตของมาเดอร์คาเทรีนา ดาเกโร  ผู้ทำหน้าที่รับใช้ในอำนาจปกครองดูแลคณะสืบต่อจากมาเดอร์มัซซาแรลโลอย่างซื่อสัตย์ยาวนาน และในปีนี้ (ค.ศ.2024) เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นชีวิตของท่าน
เราสามารถกล่าวได้ว่า มาเดอร์คาเทรีนา ดาเกโร (1856-1924)  ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นนักอบรมและเป็นสตรีที่มีปรีชาด้านการปกครองคณะทั้งจากมาเดอร์มัซซาแรลโลและคุณพ่อบอสโก  เป็นสตรีที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณซาเลเซียน
มาเดอร์คาเทรีนา ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชที่มอร์เนเซต่อหน้าคุณพ่อบอสโกในวันที่ 28 สิงหาคม 1875  นับตั้งแต่เข้าคณะจนถึงการจากไปของคุณพ่อบอสโก (1888) ท่านไม่เพียงแต่ได้พบกับคุณพ่อบอสโกเท่านั้น แต่เรียกได้ว่ามีความคุ้นเคยกันในฐานะของบิดา  ผู้นำวิญญาณ  เป็นที่ปรึกษาที่สามารถพูดคุยได้ทุกครั้งเมื่อต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต

วันที่ 12 สิงหาคม 1881   ที่นิสซา มอนแฟราโต  คุณพ่อบอสโกได้เป็นประธานในการเลือกผู้ทำหน้าที่สืบต่อจากมาเดอร์มัซซาแรลโล  โดยผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี  แต่มาเดอร์คาเทรีนาได้รับเลือกให้เป็นอัคราธิการิณี ในขณะที่มีอายุเพียง 25 ปี   ซึ่งในโอกาสนั้น คุณพ่อบอสโกได้กล่าวกับสมาชิก ธมอ ว่า “พวกเธอมีแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนหนึ่ง และตอนนี้ก็มีอีกคนหนึ่งที่จะศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่ากันเลย …”   คุณพ่อบอสโกได้มอบกล่องขนมให้กับมาเดอร์ ข้างในมีทั้ง amaretti และ confetti (ขนมรสชาติแตกต่างกัน) พร้อมด้วยจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของท่านเอง เป็นคำสอนเกี่ยวกับการปกครองคณะ ดังนี้ :

ถึงอัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
พ่อได้ส่งขนม เพื่อเอาไว้แจกแก่สมาชิกของลูก  จงลิ้มรสความหวานนั้นเพื่อปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมอ
แต่ให้เตรียมพร้อมที่จะรับรสขมของ amaretti  ทุกครั้งที่พระเจ้าประสงค์จะส่งความขมขื่นมาให้ด้วย
ขอพระเจ้าอวยพร และประทานความกล้าหาญให้กับลูก
เพื่อลูกและสมาชิกที่พระองค์มอบฝากไว้กับลูกจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

สวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย  ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย
ยอห์น บอสโก

นิสซา มอนแฟราโต 12 สิงหาคม 1881

มาเดอร์คาเทรีนา ซื่อสัตย์ต่อคำสั่งสอนนี้จนตลอดชีวิต ท่านดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนโยนของมารดา เผชิญกับทุกการท้าทายที่ไม่คาดคิด ไม่กลัวสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่ในการปกครองคณะที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วด้วยความมั่นใจว่า ท่านได้รับมรดกล้ำค่าที่ต้องรักษาและเสริมสร้าง  สิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับท่าน คือ ความซื่อสัตย์ต่อคุณพ่อบอสโก “เราเป็นของคุณพ่อบอสโก เราต้องคิด ลงมือทำ สวดภาวนา และดำเนินชีวิตตามที่พ่อบอสโกได้สอนไว้”

…จิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ ไม่ใช่พระธาตุที่ระลึกที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างหวงแหน แต่เป็นต้นกำเนิดแหล่งพลังใจ ที่สามารถเปิดวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับอนาคต

อ้างอิง  https://www.cgfmanet.org/ifma/carisma-salesiano/don-bosco-e-madre-caterina-daghero/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *