ฉลอง 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

La Madre e Papa

วันที่ 13 มีนาคม 2023   โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีครบรอบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาที่น่ารักยิ่ง  มาเดอร์ เคียรา กัซซูโอลา  อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เขียนจดหมายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์ท่าน ที่ได้น้อมรับเหตุการณ์แห่งพระคุณยิ่งใหญ่นี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2013  จดหมายมีใจความ ดังนี้ :

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

              ด้วยความสำนึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่อย่างสุดซึ้ง  ซิสเตอร์พร้อมด้วยพระศาสนจักรทั้งมวล ขอขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในการฉลองครบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของพระองค์ท่าน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรยิ่งใหญ่ที่ทรงนำแสงสว่าง  การค้ำจุน  ความหวัง และความกล้าหาญให้มาสู่มวลมนุษยชาติ  

              ในนามคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้วยความอ่อนโยนเยี่ยงบิดาจากพระองค์ท่าน  รับการนำพาด้วยปรีชาญาณแห่งประกาศก และด้วยพลังความรักที่อุทิศตนรับใช้ด้วยชีวิต   ทุก ๆ วัน ในคำอธิษฐานภาวนา  พวกเราได้มอบฝากความปรารถนาทุกประการไว้กับพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ตามที่ผู้ตั้งคณะได้สอนไว้  และวิงวอนขอให้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ทำให้การอยู่ด้วยความรักฉันพี่น้องเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง  ดูแลปกป้องสิ่งสร้างทั้งหลายด้วยความรัก  เปิดวิสัยทัศน์แห่งความหวัง และแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนและเกิดความไม่แน่นอน    ทั้งหมดนี้ ถือเป็นของขวัญเล็กน้อยแต่เรียบง่าย เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในโอกาสเฉลิมฉลองสิบปีแห่งสมณสมัยของพระองค์

ในนามคณะที่ปรึกษา และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในหมู่คณะทุกแห่ง  อีกทั้งบรรดาเยาวชนทั่วทุกมุมโลก  ซิสเตอร์ขอขอบคุณอีกครั้ง  สำหรับภาพลักษณ์แห่งความรักและเมตตาของพระเจ้าในพระองค์ท่านที่สามารถสัมผัสอย่างเห็นได้ชัดเจน  และพวกเราวอนขอการอวยพรจากพระองค์ท่านสำหรับคณะและภารกิจทั้งหลายที่พวกเราได้รับมอบฝากไว้ให้กระทำ

 …ขอร่วมส่วนในคำภาวนาอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเป็นพิเศษในวันที่ 13 มีนาคม

เรียบเรียงจากต้นฉบับ  https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/10-anni-con-papa-francesco-un-tempo-di-grande-grazia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *