ครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ จาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจ

01

วันที่ 7 มีนาคม 2023  คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  จำนวน 32 คน  นำโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนหมู่คณะ ได้จัดให้คณะครูจาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจที่บ้าน Don Bosco – Laos  โดย คุณพ่อแพทริก มัชโชนี (ซดบ) เป็นผู้เทศน์อบรมจิตใจหัวข้อ   “ ดุจเชื้อแป้งที่ดีในชีวิตคริสตชน”   โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ ครู ซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านเซนต์เมรี่ และบ้านดอนบอสโก อุดรธานี ได้มอบปัจจัย และของที่ระลึกมอบแก่คุณพ่อสำหรับงานธรรมทูตที่ลาว  และหมู่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  (ซิสเตอร์ซาเลเซียนชาวเวียดนาม) ที่ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้เยาวชนหญิง ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่ด่านช้าง นครเวียงจันทน์    จากนั้นคณะครูได้จาริกที่วัดพระหฤทัยที่เวียงจันทน์ และเป็นโชคดีที่กลุ่มแสวงบุญของเราได้พบกับพระคาร์ดินัล หลุยส์ มารี หลิ่ง มังคะเนกุล แห่งเขตศาสนปกครองนครเวียงจันทน์และได้รับพรทั่วหน้ากัน  ขอบคุณพระเจ้าและทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจาริกแสวงบุญครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *