การอธิบายคำขวัญปี 2024 จากคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน

07

กรุงโรม (อิตาลี)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2023  ที่บ้านศูนย์กลางของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระคาร์ดินัล Ángel Fernández Artime อัคราธิการคณะซาเลเซียน  ได้นำเสนอคำขวัญปี 2024 หัวข้อ “ความฝันที่ทำให้ฝันต่อ …หัวใจที่เปลี่ยนหมาป่าให้เป็นลูกแกะ” โดยนำเสนอวีดีทัศน์ และคำอธิบายต่อสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยฆราวาส และกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียน  การพบปะนี้ทำการถ่ายทอดสดทั่วโลกโดย IME Comunicazione  ซึ่งจัดขึ้นในบรรยากาศแบบครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมการรับฟังการแบ่งปันของพระคาร์ดินัลเป็นจำนวนมากในห้องประชุมที่บ้านศูนย์กลางคณะ
Madre Chiara Cazzuola อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากลาง ได้ให้การต้อนรับคุณพ่ออัคราธิการด้วยความยินดี นำท่านสู่เข้าห้องประชุมใหญ่   จากนั้น Sr. Maria Ausilia De Siena  ที่ปรึกษากลางฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะ ได้กล่าวนำวีดีทัศน์คำขวัญปี 2024  ที่สร้างขึ้นโดยคุณพ่อ Pierluigi La Notte  และสร้างสรรค์ผลงานโดย IME Comunicazione   ซึ่งสามารถทำให้ผู้รับชมสัมผัสถึงความรู้สึกที่ “เราทุกคนอยู่ในความฝัน และความฝันนั้นยังคงดำเนินต่อไปในตัวเราแต่ละคน”  โดยวีดีทัศน์ได้เน้นถึงสถานการณ์ที่เยาวชนตกเป็นทาสของภาพลวงตาต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องราวที่น่าดึงดูด และพบกับข้อเสนอแนะด้านการอบรมที่ทำให้พวกเขามีอิสระในการบรรลุความฝันของพระเจ้าสำหรับพวกเขาแต่ละคน
หลังจากรับชมวีดีทัศน์  คุณพ่ออัคราธิการ ได้เปิดช่วงเวลาพบปะสนทนา  อธิบายความหมาย และตอบคำถามอย่างชัดเจนและเป็นกันเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก  https://www.cgfmanet.org/ifma/carisma-salesiano/presentata-la-strenna-2024-in-casa-generalizia-fma/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *