สารวันสันติภาพสากล ครั้งที่ 57 ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ

Giornata-pace-2024

กรุงโรม (อิตาลี) วันที่ 1 มกราคม 2024  การเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลครั้งที่ 57    เริ่มในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ในปี ค.ศ.1968  โดยพระองค์ท่านเชิญชวนให้ทุกคนภาวนาวิงวอนเพื่อขอพระคุณประการนี้  พร้อมทั้งส่งเสริมเส้นทางที่มุ่งสู่สันติภาพสำหรับมวลมนุษยชาติ
ในปีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ”  พระองค์ท่านทรงชื่นชมในความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขณะเดียวกันยังทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายที่อาจถูกนำมาในบ้านที่เราอาศัยร่วมกัน สิ่งที่กล่าวถึงคือ “โอกาสที่น่าตื่นตาและความเสี่ยงที่อาจนำปสู่สิ่งร้ายแรง โดยมีนัยสำคัญต่อการแสวงหาความยุติธรรมและความสามัคคีในระหว่างประชากร”  
พระองค์ยังทรงชี้ให้เห็นถึง “ศักดิ์ศรีภายในของทุกคนและความเป็นพี่น้องที่ผูกมัดเราเข้าด้วยกันในฐานะสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน”  ซึ่ง “การพัฒนาทางเทคโนโลยี บางครั้งอาจไม่ได้นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์เสมอไป  และในทางกลับกัน ความไม่เท่าเทียมและความขัดแย้งที่ส่งผลร้าย ย่อมไม่สามารถถือเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงได้”

ข้อมูลอ้างอิงจาก  https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/giornata-mondiale-della-pace-2024/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *