CH_Pope in holy forest

01_pope Francis

Pope Francis ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ

 โป๊ปฟรังซิส: “เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนคือเศร้าผสมกับมีความหวัง”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ  พร้อมแบ่งปัน เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนมี 2 แบบคือเศร้าและมีความหวัง เศร้าที่คนรักจากไป แต่เรามีความหวังว่าเราจะกลับคืนชีพเหมือนพระเยซู  ทรงย้ำ ไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะต้องเดินไปสู่ความตายเหมือนคนที่เรารักได้เดินไปก่อนแล้ว  ช่วงเย็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ พิธีนี้จัดที่สุสานฟลามินิโอ กรุงโรม ช่วงเริ่มต้นพิธี พระสันตะปาปาทรงไปวางดอกไม้และภาวนาหน้าหลุมศพหลายหลุมด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสั้นๆ ว่า – ความรู้สึกเวลาเรามาที่สุสาน มี 2 แบบ อย่างแรกคือเศร้า อย่างที่สองคือมีความหวัง สุสานคือสถานที่แห่งความเศร้าโศก มันเตือนใจเราเกี่ยวกับคนที่เรารักซึ่งจากไป ทำนองเดียวกัน มันเตือนใจเราถึงเรื่องภายภาคหน้าหรือชีวิตหลังความตาย ในช่วงเวลาแห่งความเศร้า เราได้นำดอกไม้ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังมาวางไว้หน้าหลุมศพ ถ้าพ่อไม่ได้พูดเกินไปนัก ดอกไม้คือเครื่องหมายแห่งการฉลอง แต่เราจะยังไม่ฉลองตอนนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *