ฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก และงานวันครอบครัวซาเลเซียน

027 (Large)

วันที่ 27 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งวัดดอนบอสโก กรุงเทพ  พร้อมกับครอบครัวซาเลเซียนและสัตบุรุษกว่า 600 คน   โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งมิสซังกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน บรรดาพระสงฆ์และนักบวช โอกาสนี้ ครอบครัวซาเลเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเป็นอาร์ชบิชอป และ 40 ปี ที่เป็นพระคาร์ดินัล

ภาคบ่าย หลังการร่วมฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก กรุงเทพ  มีกิจกรรมงานวันครอบครัวซาเลเซียนจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 ของวัดดอนบอสโก นำโดย คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้รับผิดชอบครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 200 คน มาร่วมงาน ประกอบไปด้วย สมาชิกซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ภคินีพระราชินีมาเรีย คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน สตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของพ่อบอสโก คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ และศิษย์เก่า  มีการรับชมวีดีทัศน์คำขวัญของอัคราธิการ 2024 และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งปันในหัวข้อ “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”
ปิดท้ายด้วยพิธีการส่งธรรมทูตซาเลเซียน บราเดอร์บุญมี จรูญสาคร  ซึ่งจะเป็นธรรมทูตที่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว เป็นประธานในวจนพิธีกรรม  สมาชิกในครอบครัวซาเลซียนส่งกำลังใจและคำภาวนาเพื่อหนุนและค้ำจุนกระแสเรียกให้ดำเนินไปอย่างซื่อสัตย์และกล้าหาญในการทำหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยใจร้อนรน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *