งานวันคนพิการสากล

01

วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน จ.นครปฐม  และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ  นำนักเรียนผู้พิการทางการเห็นจำนวน  35 คน  ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2566  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้พิการประเภทต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง   ภายในงานมีกิจกรรมการจับสลากของขวัญของรางวัล รายการแสดง และพิธีมอบเกียรติบัตร โอกาสนี้สมาชิกของศูนยืฝึกอาชีพ ฯ คือ ครูวรัญญา  พูลเพิ่ม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคนพิการต้นแบบ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *