ชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”

005

วันที่ 26-28 มกราคม 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน   ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนเซนต์เมรี่  นำนักเรียนยุวธรรมทูตเข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ โอกาสครบ 180 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต ณ บ้านสวนยอแซฟและวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีบาดหลวง ซิสเตอร์  ครูผู้รับผิดชอบ และยุวธรรมทูตจาก 11   สังฆมณฑล จำนวนทั้งหมด 798 คน  ภายใต้หัวข้อ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”   โดยบาดหลวงไตรรงค์  มูลตรี   ผู้อำนวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการชุมนุมระดับชาติในครั้งนี้

ในวันที่ 27 มกราคม 2024  มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ 2024  พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ พระสมณทูตผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบเข็มยุวธรรมทูตให้กับตัวแทนยุวธรรมทูตแต่ละสังฆมณฑล  บิชอปวีรเดช   ใจเสรี   พระอัครสังฆราชอัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง ประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดจากบทเทศน์สรุปได้ 3 ประการคือ
1. ให้เราแสวงหาพระเยซูเจ้า เหมือนบรรดาโหราจารย์
2. ให้เรามอบของขวัญให้พระเยซูเจ้า โดยการทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่น
3. โหราจารย์เปลี่ยนเส้นทางเดิน  พวกเราก็จะดำเนินชีวิตที่ไม่ไหลไปตามทางเดิมที่ไม่ดี เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีเสมอ

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ แต่ละสังฆมณฑลได้มีรายการแสดงของกลุ่มยุวธรรมทูตที่เตรียมการแสดงมาอย่างงดงามมาก และกิจกรรมฐานที่ให้ความรู้และความสนุกสนานแก่น้อง ๆ ยุวธรรมทูตทุกคน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *