พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

23

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก มาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านได้มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนทุกคน พิธีดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนทุกคน สุดท้าย ยังได้มีการร่วมติดสัญลักษณ์การร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ภายใต้อุดมการณ์ประจำปีนี้ที่ว่า “ร่วมใจ สร้างความสุขแท้ แก่สังคม”  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *