สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปิดการประชุมซีนอด

101047486-12000345-77ec-4188-ba3f-616647151f01

วันที่ 4 ตุลาคม 2023  ฉลองนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซ๊ซี  ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 16 แห่งพระสังฆราช (ซีนอด)  ณ ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนทุกคนให้เผชิญกับความท้าทายและปัญหาในปัจจุบัน ไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณที่แตกแยกและขัดแย้ง แต่โดยการเพ่งสายตาไปยังองค์พระเจ้า  เพื่อเป็นพระศาสนจักรที่รับฟังและสนทนาโดยไม่แตกแยก  พระองค์ทรงเตือนผู้ที่เข้าร่วมทุกคนว่า  “ตัวเอกสำคัญในสมัชชาครั้งนี้คือองค์พระจิตเจ้า  ซึ่งพระองค์เรียกร้องให้เราได้แสดงตนอย่างอิสระ  ขณะเดียวกันด้วยความเคารพในการฟังทุกคน  อย่าปล่อยคำพูดที่ไร้สาระ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่พบบ่อยในพระศาสนจักร”  และทรงขอให้เราได้เลียนแบบอย่างนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี เพื่อเข้าถึงทุกคนด้วยการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร

อ้างอิงจาก  https://www.vaticannews.va

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *