พิธีรับวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวัดประจำตำแหน่งตามธรรมเนียมพระคาร์ดินัล

01

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2023 พระคาร์ดินัล อังเกล แฟร์นันเดช อาร์ติเม  อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีรับวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวัดประจำตำแหน่งตามธรรมเนียมพระคาร์ดินัล  ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบหมายให้ในระหว่างการประชุมวันที่ 30 กันยายน 2023 ที่ผ่านมา

วิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ (Santa Maria Ausiliatrice)   ถือกำเนิดขึ้นตามความประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่ 11   หลังจากที่พระองค์ทรงอนุมัติให้คณะซาเลเซียนเปิดโรงเรียนอาชีวะที่ถนนตุสโคลานาในกรุงโรม  ทรงปรารถนาให้มีวิหารที่นั่นตั้งแต่แรกเริ่มและได้ทรงมอบถวายวัดนั้นให้กับ “แม่พระของคุณพ่อบอสโก” (Madonna di Don Bosco)  จึงได้มีการสถาปนาในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.1929 ทันทีหลังจากการแต่งตั้งคุณพ่อบอสโกเป็นบุญราศี  และศิลาฤกษ์ของวิหารนี้ได้วางไว้ใกล้กับสถาบัน “ปิโอที่ 11”

วิหารแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Nicola Mosso และ Giulio Valotti, SDB ระหว่างปี 1931 ถึง 1936 และได้รับการถวายในเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 1936 โดยพระคาร์ดินัล Francesco Marchetti Selvaggiani อัครสังฆมณฑลแห่งกรุงโรม ที่นี่เป็นที่ประทับของพระคาร์ดินัลมาตั้งแต่ปี 1967 และมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับมหาวิหารรองมาตั้งแต่ปี 1969  …more photos…

 

อ้างอิงแหล่งข่าวจาก InfoANS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *