หัวข้อวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58

180119-055-755x491

กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ในวันที่ 29 กันยายน 2023  ในวันฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล หัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเลือกไว้สำหรับวันสื่อสารมวลชนสากล ครั้งที่ 58 (GMCS)  ซึ่งจะเฉลิมฉลองในเดือนพฤษภาคม 2024 คือ

“ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณแห่งหัวใจ” : เพื่อการสื่อสารของมนุษย์อย่างสมบูรณ์

ซึ่งมีความสอดคล้องกับหัวข้อของวันสันติภาพสากลปี 2024 ที่ว่า “ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ” อีกด้วย   ในการนำเสนอหัวข้อดังกล่าว ได้มีการเน้นย้ำถึงแง่มุมต่าง ๆ ของศักดิ์ศรีของบุคคลและการดูแลเอาใจใส่ต่อภราดรภาพอย่างมีประสิทธิผลสำหรับครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพในโลก

ในทิศทางนี้  บทสรุปของบันทึกจากสำนักพิมพ์วาติกัน  จะมีการเผยแพร่สารสำหรับวันสื่อสารมวลชนสากล ครั้งที่ 58  ในวันที่ 24 มกราคม 2024 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญ ฟรานซิส แห่ง ซาลส์ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของนักข่าวและนักสื่อสาร: “จำเป็นที่การสื่อสารจะต้องมุ่งเน้นไปที่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของมนุษย์”

 

อ้างอิงจาก  https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/tema-gmcs-2024-intelligenza-artificiale-e-sapienza-del-cuore/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *