สารพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 36

Cracovia 27 luglio 2016. GMG 2016
La festa dei giovani dall'Italia

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2021   มีการเผยแพร่สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแก่เยาวชนในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 36  ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 โอกาสสมโภชพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  ในหัวข้อ “ลุกขึ้น  จงเป็นพยานยืนยันถึงสิ่งที่เธอได้เห็น” (เทียบ กจ 26,16)   พระองค์ทรงแสดงความปรารถนาที่จะ “จูงมือ” เยาวชนเพื่อสานต่อการจาริกฝ่ายจิตนี้ไปสู่วันชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอนในปี 2023

  • งานชุมนุมเยาวชนโลก ปี 2020 : “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด”  (ลก 7,14)
  • งานชุมนุมเยาวชนโลก ปี 2021 : “ลุกขึ้น จงเป็นพยานยืนยันถึงสิ่งที่เธอได้เห็น”  (เทียบ กจ 26,16)
  • งานชุมนุมเยาวชนโลก ปี 2023 : “พระนางมารีย์ลุกขึ้น และรีบเร่งไป”  (ลก 1,39)

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในปี 2021 มีศูนย์กลางอยู่ที่คำว่า “ลุกขึ้น”  ซึ่งมีสานต่อการจาริกฝ่ายจิตจากหัวข้อของวันเยาวชนโลกในปี 2020 คือ “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” (ลก 27,14)   พระองค์ทรงตระหนักว่าในช่วงเวลาของการระบาดโควิด-19  เยาวชนจำนวนมากต้องเผชิญหน้าและต่อสู้กับชีวิต  เพื่อหว่านความหวัง ปกป้องเสรีภาพและความยุติธรรม ต้องเป็นผู้สร้างสันติและยึดมั่นในความสัมพันธ์   พระองค์ต้องการเรียกและเตือนสติพวกเขาให้ “ลุกขึ้น”  เพื่อเงี่ยหูฟังสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับพวกเขา   เป็นการช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับกาลเวลาใหม่ ที่เปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  และในการลุกขึ้นนั้น โลกต้องการความแข็งแกร่ง ความกระตือรือร้นและความกระหายที่จะยืนหยัดของเยาวชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *