เยี่ยมครอบครัวผู้ฝึกหัดที่เชียงใหม่

001 (Large)

ระหว่างวันที่ 24-25  กันยายน  2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ  Sr. Mabel Pilar นวกจาริณีของนวกสถานมาเรีย มัซซาแรลโล และ Sr. Rachel Melissa Flor อธิการิณีหมู่คณะแม่พระนิรมลทิน บ้านผู้ฝึกหัดที่ประเทศฟิลิปปินส์  ทั้งสองได้มาเยี่ยมหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง และต้องการเยี่ยมครอบครัวของผู้ฝึกหัดที่กำลังรับการอบรมในหมู่คณะที่ฟิลิปปินส์ขณะนี้     โอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำซิสเตอร์เดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยเกี๊ยง  หมู่บ้านแม่หงานหลวง จ. เชียงใหม่  หมู่บ้านป่าแก่เหนือ  หมู่บ้านหัวแม่โถ  หมู่บ้านห้วยห้าใหม่  จ.แม่ฮ่องสอน   แม้ว่าในช่วงฤดูฝน การเดินทางค่อนข้างลำบาก แต่บรรดาซิสเตอร์มีความตั้งใจที่จะได้พบปะกับทุกครอบครัวอย่างเป็นกันเอง  ชาวบ้านในหมู่บ้านมีความดีใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  จากการพบปะครั้งนี้นับเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยให้สามารถระลึกถึงกันและกันในคำภาวนามากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของซิสเตอร์วิไลพร  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และศิษย์เก่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *