Category: Catholic News

Catholic News
101047486-12000345-77ec-4188-ba3f-616647151f01
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปิดการประชุมซีนอด

วันที่ 4 ตุลาคม 2023  ฉลองนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซ๊ซี  ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 16 แห่งพระสังฆราช (ซีนอด)  ณ ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนทุกคนให้เผชิญกับความท้าทายและปัญหาในปัจจุบัน ไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณที่แตกแยกและขัดแย้ง แต่โดยการเพ่งสายตาไปยังองค์พระเจ้า  เพื่อเป็นพระศาสนจักรที่รับฟังและสนทนาโดยไม่แตกแยก  พระองค์ทรงเตือนผู้ที่เข้าร่วมทุกคนว่า  “ตัวเอกสำคัญในสมัชชาครั้งนี้คือองค์พระจิตเจ้า  ซึ่งพระองค์เรียกร้องให้เราได้แสดงตนอย่างอิสระ  ขณะเดียวกันด้วยความเคารพในการฟังทุกคน  อย่าปล่อยคำพูดที่ไร้สาระ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่พบบ่อยในพระศาสนจักร”  และทรงขอให้เราได้เลียนแบบอย่างนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี เพื่อเข้าถึงทุกคนด้วยการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร อ้างอิงจาก  https://www.vaticannews.va

Catholic News
180119-055-755x491
หัวข้อวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58

กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ในวันที่ 29 กันยายน 2023  ในวันฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล หัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเลือกไว้สำหรับวันสื่อสารมวลชนสากล ครั้งที่ 58 (GMCS)  ซึ่งจะเฉลิมฉลองในเดือนพฤษภาคม 2024 คือ “ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณแห่งหัวใจ” : เพื่อการสื่อสารของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหัวข้อของวันสันติภาพสากลปี 2024 ที่ว่า “ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ” อีกด้วย   ในการนำเสนอหัวข้อดังกล่าว ได้มีการเน้นย้ำถึงแง่มุมต่าง ๆ ของศักดิ์ศรีของบุคคลและการดูแลเอาใจใส่ต่อภราดรภาพอย่างมีประสิทธิผลสำหรับครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพในโลก ในทิศทางนี้  บทสรุปของบันทึกจากสำนักพิมพ์วาติกัน  จะมีการเผยแพร่สารสำหรับวันสื่อสารมวลชนสากล ครั้งที่ 58  ในวันที่ 24 มกราคม 2024 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญ ฟรานซิส แห่ง ซาลส์ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของนักข่าวและนักสื่อสาร: “จำเป็นที่การสื่อสารจะต้องมุ่งเน้นไปที่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของมนุษย์”   อ้างอิงจาก  https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/tema-gmcs-2024-intelligenza-artificiale-e-sapienza-del-cuore/

Catholic News
311776240_5421247911322360_5878709185297102836_n
การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย(FABC)

การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง #FABC General Conference 2022 Thailand ในระหว่างวันที่ 12 -30 ตุลาคม 2022  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) ซึ่งจะร่วมประชุมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่านจะเป็นสถานที่จัดงานและที่พักของตัวผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล บิชอป และตัวแทนฆราวาสจากประเทศสมาชิกทั้ง 29 ประเทศทั่วทวีปเอเซีย พิธีเปิดการประชุมได้จัดขึ้นที่สักการสถานบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการฉลองพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก เพื่อวอนขอพระนางเพื่อสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอธิษฐานภาวนาในทุกเขตวัดในเอเชียเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การประชุมสามัญครั้งนี้จะร่วมฉลองครบรอบห้าทศวรรษ นับตั้งแต่บรรดาบิชอปเอเชียได้มาร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรกในปี 1970 เพื่อก่อตั้งสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายของพระศาสนจักรในเอเชียเมื่อ 50 ปีที่แล้ว สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 12 ตุลาคม ทำพิธีเปิดโดยพระคาร์ดินัล ชาร์ลส์ โบ ประธานสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย โดยตั้งแต่วันที่ 12 […]

Catholic News
pray
พระศาสนจักรทนทุกข์และภาวนาเพื่อชาวยูเครน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงทราบดีว่าการเจรจาทางการเมืองไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนจิตใจ  พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำได้ ในการประทานโอวาท พระองค์ท่านทรงวิงวอนพระนางมารีย์ราชินีแห่งสันติภาพ โปรดรักษาโลกให้พ้นจากสงครามอันบ้าคลั่ง และทรงเชิญชวนไปยังคริสตชนและศาสนิกชนต่างความเชื่อทั้งหลาย ขอให้ทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการภาวนาเพื่อสันติภาพ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2022  ซึ่งเป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต   ทรงขอให้เป็นวันภาวนาพลีกรรม ถือศีลอดอาหารเป็นพิเศษ เพื่อสันติภาพและยุติการทำสงครามในยูเครน

Catholic News
image
“…อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านความดี”

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเทศกาลมหาพรต “…อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านความดี” มหาพรตเป็น “ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูชีวิตทั้งแบบส่วนตัวและหมู่คณะ ซึ่งนำเรามุ่งไปสู่ปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้ง”  บ่อยครั้งในชีวิตของเราเกิดความโลภ ความจองหอง ความอยากที่จะมี ครอบครอง และสะสมจนเกินพอดี  เทศกาลมหาพรตเชิญชวนให้เรากลับใจใหม่ เปลี่ยนความคิด เพี่อให้ชีวิตพบความจริงและความงดงาม  ไม่ได้ “มี” มากกว่าที่จะ “ให้”  ไม่คิดแต่จะ “สะสม”  แต่หว่านความดีและการแบ่งปัน  นี่คือสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำในสารสำหรับเทศกาลมหาพรต 2022  โดยระลึกว่า เวลานี้  “…เป็นการดีที่จะทำการหว่านพืชผล โดยคำนึงถึงการเก็บเกี่ยว”

Catholic News
01
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมที่ประชุมสมัชชาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 22 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24    ณ บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี    โอกาสนี้ มาเดอร์ เคียรา คัสซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อีวอง แรงกว๊อท อดีตอัคราธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาทุกคนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านด้วยความตื่นเต้นยินดี  นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่คณะอย่างเหลือล้น    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะ ทักทายบรรดาซิสเตรอ์ในที่ประชุมทุกคนด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง   และทรงใช้โอกาสนี้ประทานข้อคิดเพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาซิสเตอร์ในการเป็น “หมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิต” และการเป็น “สตรีแห่งความหวัง”  ท่ามกลางช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มด้วย “ความเปราะบางและความไม่แน่นอน” ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่ได้คร่าชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นต้น คนยากจนที่น่าสงสาร  และทรงกำชับให้บรรดาสมาชิกของคณะทุกคนได้อยู่เคียงข้างผู้ยากจนและบรรดาเยาวชน  อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามพระพรพิเศษของคณะดังเช่นเมื่อเริ่มแรกที่คณะได้ถือกำเนิดมาอย่างซื่อสัตย์

Catholic News
06
พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนให้ทุกคน “ก้าวเดินไปด้วยกัน” #Synod 2021-2023

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมกิจกรรม “ห้วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง”(Moment of Reflection)  ที่หอประชุมซีนอดใหม่ ก่อนที่จะมีพิธีมิสซาเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการเวลา 10.00 น.(ตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15.00 น.) ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญชวนพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส เยาวชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม 300 คน เข้าร่วมประชุมทั้งการประชุมปกติกับการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยในระหว่างการประชุมนั้นได้มีตัวแทนเยาวชนชาวโปรตุเกส ชิลี และอินเดีย นำขบวนแห่หนังสือพระคัมภีร์ และเทียน นำมาไว้กลางห้องประชุม เพื่อเป็นสัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้า และอ่านพระคัมภีร์ 3 ภาษา จากนั้นจะเป็นการนำรำพึง โดยคุณพ่อ Paul BERE จากประเทศบูกิน่าฟาโซ และ Cristina Inoges Sanz จากประเทศสเปน เมื่อจบจากการนำรำพึงแล้วจะเป็นโอวาทจากสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส การทักทายจากพระคาร์ดินัล Jean-Claude Hollerich และการแบ่งปันจากตัวแทนของผู้ที่อยู่ในทวีปที่ต่างกัน และปิดท้ายด้วยการสรุปจากพระคาร์ดินัล Mario Grech […]

Catholic News
Cracovia 27 luglio 2016. GMG 2016
La festa dei giovani dall'Italia
สารพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 36

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2021   มีการเผยแพร่สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแก่เยาวชนในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 36  ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 โอกาสสมโภชพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  ในหัวข้อ “ลุกขึ้น  จงเป็นพยานยืนยันถึงสิ่งที่เธอได้เห็น” (เทียบ กจ 26,16)   พระองค์ทรงแสดงความปรารถนาที่จะ “จูงมือ” เยาวชนเพื่อสานต่อการจาริกฝ่ายจิตนี้ไปสู่วันชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอนในปี 2023 งานชุมนุมเยาวชนโลก ปี 2020 : “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด”  (ลก 7,14) งานชุมนุมเยาวชนโลก ปี 2021 : “ลุกขึ้น จงเป็นพยานยืนยันถึงสิ่งที่เธอได้เห็น”  (เทียบ กจ 26,16) งานชุมนุมเยาวชนโลก ปี 2023 : “พระนางมารีย์ลุกขึ้น และรีบเร่งไป”  (ลก 1,39) สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในปี 2021 มีศูนย์กลางอยู่ที่คำว่า “ลุกขึ้น”  ซึ่งมีสานต่อการจาริกฝ่ายจิตจากหัวข้อของวันเยาวชนโลกในปี […]

Catholic News
synodolty
พระศาสนจักรเตรียมกระบวนการสู่การประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอป

ในเดือนตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเปิดการประชุมซีน็อดแบบสามปีต่อเนื่องกันในสามระดับ คือ ระดับสังฆมณฑล ระดับทวีป และระดับสากล เพื่อการปรึกษาหารือและการไตร่ตรอง ซึ่งจะกระทำด้วยการประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคม 2023 ณ กรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำหนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ซึ่งจะเริ่มต้นที่นครรัฐวาติกัน พระองค์จะทรงเป็นประธานในพิธีในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2021 โดยให้เวลาสำหรับการพบปะกันและการไตร่ตรอง ตามด้วยการอธิษฐานภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้น พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเริ่มการก้าวเดินของตนเองในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 ภายใต้การนำของบิชอปในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป้าหมายของสมัชชานี้คือการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้า เลขาธิการแห่งสมัชชาจะส่งเอกสารเตรียมงานที่มีคำถามพร้อมกับคู่มือที่เรียกว่า “Vademecum” โดยมีข้อเสนอสำหรับการปรึกษาหารือกันในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง เอกสารนี้จะถูกส่งไปยังคูเรีย สหพันธ์เจ้าคณะนักบวช สหพันธ์ชีวิตผู้ถวายตัว องค์กรฆราวาสสากล มหาวิทยาลัย หรือคณะเทววิทยา และก่อนถึงเดือนตุลาคม 2021 บิชอปจะแต่งตั้งผู้แทนของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป็นจุดอ้างอิงและประสานงานกับสภาบิชอปคาทอลิก และสภาบิชอปคาทอลิกจะแต่งตั้งผู้แทนหรือทีมงานเพื่อประสานกับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อด กรุงโรม ระดับสังฆมณฑล – การทำงานของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) จะเริ่มต้นด้วย “การประชุมก่อนการประชุมซีน็อด” ซึ่งผลของการประชุมจะต้องส่งไปยังสภาบิชอปคาทอลิกของตนเอง บรรดาบิชอปที่เข้าร่วมประชุมในช่วงของการไตร่ตรองจะทำการสรุป […]

Catholic News
Smerilli_Papa-Francesco-768x512
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง ซิสเตอร์ อเลสซานดรา สเมริลลี (FMA)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง ซิสเตอร์ อเลสซานดรา สเมริลลี (Alessandra Smerilli)  ทำหน้าที่เลขาธิการกระทรวงพัฒนามนุษย์และประสานงานคณะกรรมาธิการวาติกัน โควิด-19  ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซิสเตอร์อเลสซานดรา สเมริลลี  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)  เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974 ในเมืองวาสโต ประเทศอิตาลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย La Sapienza แห่งกรุงโรม และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย East Anglia ในเมืองนอริช (สหราชอาณาจักร)    ซิสเตอร์อเลสซานดรา  มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พระศาสนจักร และปรารถนาแสดงความขอบคุณต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับการแต่งตั้ง ดังนี้ “ฉันสำนึกด้วยใจรู้คุณต่อพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบให้  ฉันสวดภาวนาขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้ฉันทำงานนี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเชื่อฟังต่อพระศาสนจักร ด้วยความถ่อมตน มุ่งมั่น  คิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการฟัง  ความปรารถนาทั้งหมดและความตั้งใจจริงของฉัน คือการรับใช้พันธกิจของพระศาสนจักรอย่างสุดความสามารถ ตราบเท่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นควร”