Author: support

Close Up
IMG_4930 (Large)
“จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา ….

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย จำนวน 10 ประเทศ 17 แขวง ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2016 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัครธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้เทศน์และแบ่งปันข้อคิด ในหัวข้อ “จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา เพื่อจะได้เป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” ซึ่งพิธีกรรมในวันแรกของการเข้าเงียบ ได้เชื้อเชิญให้ทุกคนตอกย้ำถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ได้ไขแสดงยังมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้า ดังแท่งเทียนที่จุดลุกสว่างอยู่  read more…

FMA_News
5W7A6356 (Large)
Welcome Mother dear…

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2016 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เพื่อเป็นผู้เทศน์ให้ข้อคิดโอกาสการเข้าเงียบประจำปีของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงในภาคพื้นเอเชียและโอเชียอาโน โดยมีตัวแทนสมาชิก ธมอ. ผู้ฝึกหัด เยาวชน และครู จากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน รอให้การตัอนรับอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความยินดี ที่มาเดอร์ได้มาอยู่ท่ามกลางเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพร โอกาสนี้ได้มีตัวแทนกล่าวต้อนรับ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย ได้มอบช่อดอกไม้สวยงามแด่ท่าน และทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงต้อนรับ “We well come…we welcome you today… God bless you all the way” ในบรรยากาศแห่งความสุขและความยินดี  read more…

FMA_News
5W7A6217 (Large)
“ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา”

โอกาสปีแห่งเมตตาธรรม ฝ่ายอภิบาลด้านงานคำสอน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ได้จัดฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกในเครือฯ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2016 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 114 คน โอกาสนี้ในวันที่ 7 ตุลาคมคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา” และในช่วงบ่าย ได้มีวจนพิธีกรรมศีลแห่งการคืนดี เป็นดังโอกาสที่เอื้อให้คณะครูได้รับศีลอภัยบาป จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างดีในวันฉลองราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ซดบ. เป็นประธาน เช้าวันที่ 8 ตุลาคม ด้วยความเชื่อของผู้จาริกแสวงบุญทุกคน แม้ท้องฟ้าจะดูหม่นหมองไร้แสงอาทิตย์ แต่ก็เป็นวันที่ฝนไม่ตก และแดดไม่แรงเหมาะกับการจาริกแสวงบุญมาก นี่เป็นพระพรจากพระมารดามารีย์โดยแท้จริง การจาริกแสวงบุญเริ่มต้นที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โดยมีทีมวิทยากรคือ คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, เอส.เจ. อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม ได้แบ่งปันมุมมองด้านพระสมณสาส์น Laudato Si’ – มุมมองด้านสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”“Amoris Laetitia” (Joy of Love) และอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำวิทยาลัยแสงธรรม […]

FMA_News
IMG_4814 (Large)
ค่ายเนตรนารี…สร้างเสริมชีวิต

ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน พร้อมด้วย ตัวแทนครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 213 คน เข้าค่ายเนตรนารี ณ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ราชบุรี โอกาสนี้เนตรนารีได้มีโอกาสฝึกระเบียบแถว ชีวิตของการอยู่ร่วมกันแบบกลุ่ม การผูกเงื่อน การผจญภัยฐานมากกว่า 20 ฐาน กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมเดินทางไกลที่ท้าทายความเข้มแข็งของเนตรนารีถึง แม้หนทางจะลำบากไปด้วยโคลนละอองฝนและแสงแดด แต่พวกเขาทุกคนสามารถก้าวสู่ที่หมายและบรรลุถึงความสำเร็จ read more…

FMA_News
IMG_4455 (Large)
ม.อ….เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณประจำปีขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2016 ซึ่งการฉลองแบ่งออกเป็นระดับหมู่คณะและระดับโรงเรียน ในหัวข้อ “ONE HEART” และ “With devoted love and gracious heart” เพื่อให้โอกาสพิเศษนี้เป็นโอกาสที่ชัดเจนที่สมาชิก คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียนศูนย์ตาบอดหญิง และบุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี ผู้แทนของพระองค์ ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และการกล่าวคำขอบคุณ ซึ่งการแสดงต่าง ๆ ในปีนี้ เป็นการแสดงที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ มากมาย …การฉลองกตัญญูในปีนี้ เราทุกคนต่างหวังว่า จะทิ้งร่องรอยความทรงจำอันงดงามไปอีกนานเท่านาน …เพื่อคุณธรรมประการนี้จะค้ำจุนก้าวเดินในชีวิตจนบรรลุเป้าหมาย…ที่เราต่างมุ่งวาดหวัง… see more…

FMA_News
DSC07102 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะแขวง…เยี่ยมหมู่คณะหาดใหญ่

ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณแขวงแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมเยียนหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2559 โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิก คณะครู นักเรียน นักเรียนประจำ พนักงานและตัวแทนผู้ปกครองได้ให้การต้อนรับ และพบปะตามวันเวลาต่าง ๆ ในบรรยากาศของความยินดีและการรู้คุณ ทั้งได้แสดงออกซึ่งความรักและรู้คุณด้วยการแสดง ด้วยการมอบของขวัญและการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ   …read more…

FMA_News
IMG_9486 (Large)
“ร้อยเรียงดวงใจ รัก กตัญญู”

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดงานวันกตัญญูแสดงความรู้คุณต่อผู้ใหญ่ นั่นคือซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีของบ้าน โดยมีการแสดงความกตัญญูจากกลุ่มต่าง ๆ เริ่มวันแรกด้วยนักเรียนระดับอนุบาล มีการร้องเพลง การแสดงบนเวทีแบบน่ารัก ๆ รวมทั้งการแสดงละครเวทีของตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่สร้างสีสันและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ วันที่สอง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของวันกตัญญูผ่านทางคลิปวีดีโอ การร้องเพลงอวยพร การแสดงต่าง ๆ บนเวทีแบบเรียบง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของครอบครัวและเป็นกันเอง ในตอนเย็นของวันนั้นเป็นการแสดงของคณะครูบนเวที พร้อมกับมีการเลี้ยงอาหารค่ำ คุณครูหลายคนได้นำความประหลาดใจแด่ซิสเตอร์นิภา เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงบนเวทีพร้อมกับเพื่อนครูด้วยกัน และท้ายสุดการแสดงความกตัญญูของนักเรียนประจำและพนักงานที่ทำงานในโรงเรียนของเรา โดยรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ทุกคนรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข ตัวแทนของนักเรียนประจำและพนักงานได้กล่าวขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ด้วย แม้อาหารจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกที่ได้รับนั้นมีค่าและกลับเป็นความทรงจำที่ดี ส่วนในตอนเย็นมีการแสดงของพวกเขาบนเวทีทั้งการอ่านสุนทรพจน์ การร้องเพลง การรำ การเต้นและการละครที่สอดแทรกคุณธรรมของความรักและความสามัคคีโดยมีผู้ปกครองนักเรียนประจำมาร่วมชมการแสดงของนักเรียนด้วย ทุกคนชื่นชมและประทับใจในการแสดงออกของนักเรียนและพนักงาน เหล่านี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน จึงทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุข…read more….

FMA_News
IMG_4205
“ม.อ. …ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม”

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ม.อ(มารีย์อุปถัมภ์)….ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม” ภายใต้แนวคิดของอุดมการณ์ประจำปี “Save the world with a merciful heart” ซึ่งได้รับแนวทางจากพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสที่ว่าด้วยเรื่องสื่อมวลชน “เทคโนโลยี เป็นทั้งการสร้างสรรค์และอำนาจที่ควบคุมมนุษย์และโลก” (ข้อ 104) พระสันตะปาปาทรงเห็นว่าโลกของเราต้องการจริยธรรมที่มีพลัง ชีวิตฝ่ายจิตที่แท้จริงและการควบคุมตนเอง เป็นต้น ในการใช้เทคโนโลยี (ข้อ 105) โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับบคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนต่างได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในพิธีเปิด ยังได้มีนักเรียนชมรมสื่อศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมแสดงฉ่อย ลิเก และการเต้นประกอบเพลง เชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้ใช้สื่อย่างมีวิจารณญาณ ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่มีสื่อมากมายหลายประเภท โครงการสื่อศึกษายังเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงสื่อต่าง ๆ […]

FMA_News
14141549_1193523547356321_670667453821362483_n
SSYV…MU กับ ความสุขที่ให้…

ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ได้นำตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร SSYV และ Vides Thai ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ไปเยี่ยมกลุ่มผู้อพยพชาวปากีสถาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากนั้นได้จัดกิจกรรมระบายสี เรียนรู้เรื่องของสีต่าง ๆ โดยบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความเป็นกันเอง อันเนื่องมาจาก “การให้บันดาลความสุขมากกว่าการ  read more…

FMA_News
IMG_4315
MU กับ… Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และครูลัดดาวัลย์ วงศ์อู่ทอง ได้นำตัวแทนนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน เข้าร่วมแข่งขัน Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบ้านผู้หว่าน สามพราน มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 144 ทีม แยกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกา การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 นอกนั้นผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ การแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่แสดงถึงพลังของเยาวชนในความสามารถที่จะรักและอ่านพระคัมภีร์อย่างแท้จริง  read more…