วันแม่ – 1 ห้องเรียน 1ความรู้

5W7A7098 (Large) (Large)

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม และคิดถึงแม่ของเราทุกคนที่รักเราไม่มีวันจืดจาง หลังจากกิจกรรมวันแม่แล้ว เป็นโครงการ 1ห้องเรียน 1 ความรู้ ซึ่งคุณแม่ ผู้ปกครองได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการให้ความร่วมมือที่ดียิ่ง  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *