ซดบ. – ธมอ. ร่วมแบ่งปัน สานฝันพัธกิจ…

36453980252_2234f2e7b8_z

คุณพ่อวาคลาฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาอัคราธิการ ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย (D. Klement Vaclav EAO Regional Councillor ) ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในการสัมมนางานแพร่ธรรมซาเลเซียน ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย ที่บ้านธารพระพร สามพราน วันที่ 17 สิงหาคม 2017 ในหัวข้อ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว ซิสเตอร์มาเรีย โก ได้นำการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ตอนที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) ซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” และในตอนท้ายซิสเตอร์มาเรีย ได้สรุปว่า “พระเยซูเจ้ายังคงซ้ำคำตรัสนี้เช่นเดียวกันในทุกวันนี้ และนี่เองเป็นทำให้ชีวิตเรามีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม”
ในวันนี้ ช่วงเวลาของการแบ่งปันถึงภารกิจต่างๆ ในทุกแห่งที่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้กระทำ ด้วยรูปแบบการแบ่งปันที่สร้างสรรค์ เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่ง เป็นช่วงเวลาของการเปิดมุมมองใหม่ อีกทั้งปลุกความกล้าหาญ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบภารกิจต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงมอบฝากไว้ให้สำเร็จไปดังพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งการแบ่งปันนี้เองจะเป็นแนวทางในการทำให้โครงการ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” กลับเป็นจริงและเกิดผลอย่างงดงามให้กับบรรดาเยาวชนในทุกบริบทของเราซาเลเซียน  read more…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *