สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

01

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยเยาวชนและสัตบุรุษร่วมกันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ซดบ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศของการสมโภชเป็นไปอย่างศรัทธาและกตัญญูต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของคริสตชนและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่ทุกคน
การเฉลิมฉลองในวันนี้ เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งแก่สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่จะเจริญชีวิตแห่งการเป็น “อนุเสาวรีย์ทรงชีวิต…แทนคำขอบคุณของคุณพ่อบอสโกแด่พระมารดามารีย์…” ตลอดเรื่อยไป  …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *