ต้อนรับสมาชิกใหม่…ในพระศาสนจักร

17 (Large)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2018 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนสารสิทธิ์ บ้านโป่ง จำนวน 9 คน ได้ขอรับศีลล้างบาป เพื่อเข้าเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์ และโอกาสนี้มีนักเรียนคาทอลิกที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 6 คน โดยมีคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ที่วัดน้อยพระหฤทัย นารีวุฒิ หมู่คณะซิสเตอร์ กลุ่มเลารา และสัตบุรุษมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ด้วย เราได้มีสมาชิกเพิ่มในพระศาสนจักรและทุกคนมีความยินดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ รับศีลล้างบาปมีความปรารถนาที่จะเป็นคริสตชนที่ดี  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *