สมโภชมารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ธมอ “นักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล”

IMG_0287 (Large)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทาน นักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ให้เป็นมารดาและผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศแห่งความรัก ศรัทธา และเปี่ยมด้วยความยินดี มีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ล้อมรอบพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ด้วยสมาชิก และเยาวชน ลูก ๆ ในบ้าน

ในปีนี้สมาชิกได้มีการเตรียมใจด้วยการทำตรีวารเตรียมฉลองอย่างตั้งใจ โดยมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในชีวิตของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล กล่าวคือ ผลองุ่น-รวงข้าวสาลี หัวใจ และไวโอลิน เป็นหัวข้อของการไตร่ตรอง พร้อมกับพระวาจาที่ว่า “… เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก…” (ยน. 15, 5) อันสะท้อนชีวิตของท่านนักบุญ ซึ่งมีฐานรากที่มั่นคงในองค์พระเจ้า ช่วยให้การไตร่ตรองสัญลักษณ์เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บทเพลง “Main, A TE LE AFFIDO…” ที่สมาชิกร่วมกันขับร้องพร้อมกับเยาวชน ลูก ๆ ในบ้าน เพื่อส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และคณะผู้ใหญ่นั้น ยังเป็นสีสันและบรรยากาศที่งดงาม

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ที่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์และความชื่นชมยินดี ที่สมาชิก และเยาวชน ลูก ๆ ในบ้าน ได้ร่วมกันต้อนรับ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีคนใหม่ ด้วยบทเพลง รอยยิ้ม และความยินดี
“พวกเรายินดีต้อนรับท่าน… Hearty welcome, Happy welcome, Cheerful welcome, Great welcome, Joyus welcome, Gracious welcome, Lovely welcome, Warm welcome…”  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *