ธมอ ฉลองกตัญญูระดับโลก

01

วันที่ 25 เมษายน 2021  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการฉลองกตัญญูระดับโลก โอกาสพิเศษแห่งการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะในจิตตารมณ์ครอบครัว การฉลองจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย “เอาซีลีอุม” กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ภายใต้หัวข้อ “เครือข่ายเพื่ออารยธรรมแห่งชีวิต” ซึ่งให้ความหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างบ้านหลังเดียวกันที่มีหลายเชื้อชาติ หลากวัฒนธรรม แต่มีหัวใจแห่งความรักดวงเดียวกัน ที่ทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นในพระพรพิเศษของคณะ โดยการนำของ Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งรับใช้ในหน้าที่ปกครองคณะเป็นเวลาถึง 13 ปี โอกาสนี้ คุณพ่อ FERNÁNDEZ ARTIME Ángel อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ห้องประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ในมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม พร้อมด้วยสมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และตัวแทนนักศึกษาที่มาร่วมฉลอง และเตรียมการแสดงที่มีเต็มด้วยสีสันแห่งความรักกตัญญู งานฉลองดังกล่าวถ่ายทอดให้สมาชิก ธมอ ทั่วโลก สามารถติดตามและร่วมเป็นหนึ่งในคำภาวนา ความชื่นชมยินดี และแสดงความกตัญญูผ่านช่องทางสื่อสารในโลกออนไลน์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *